Bezpieczna szkoła bez dopalaczy - Aktualności - KPP Busko-Zdrój

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczna szkoła bez dopalaczy

Data publikacji 10.12.2015

Policjant, lekarz anestezjolog i lekarz psychiatra uświadamiali wczoraj rodzicom uczniów szkodliwość zażywania dopalaczy i innych środków psychoaktywnych. Okazją do spotkania była wywiadówka zorganizowana przez jedną ze szkół w Busku – Zdroju. W trakcie spotkania policjant zapoznał zebranych ze skutkami prawnymi posiadania dopalaczy i narkotyków.

Wczorajsze spotkanie zrealizowane było w ramach kampanii „Stop dopalaczom”. Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Busku – Zdroju wraz z lekarzem anestezjologiem i lekarzem psychiatrą wzięli udział w wywiadówce z rodzicami uczniów. W trakcie spotkania funkcjonariusz omówił zebranym, jakie mogą być konsekwencje prawne posiadania dopalaczy, narkotyków czy innych środków psychoaktywnych. Policjant uczył rozpoznawania zjawiska narkomanii. Na przykładach atrap, pokazał wygląd najpopularniejszych narkotyków i akcesorii służących do ich zażywania. Zgromadzeni obejrzeli film opracowany przez Komendę Wojewódzką Policji w Kielcach, wspomagający działania pod nazwą „Trzeba zacząć od dorosłych”.      

Swoimi spostrzeżeniami  i wiedzą związaną z dopalaczami, ze słuchaczami podzielili się również lekarz anestezjolog i lekarz psychiatra. Panie omówiły zgubny wpływ dopalaczy na ludzki organizm, jak również ich wpływ na psychikę człowieka.  

Opr. TP

  • Spotkanie policjanta z rodzicami uczniów
  • Spotkanie policjanta z rodzicami uczniów