Ostrożnie z fajerwerkami! - Aktualności - KPP Busko-Zdrój

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Ostrożnie z fajerwerkami!

Data publikacji 28.12.2015

Sklepowe półki już zaczynają wypełniać się fajerwerkami. Pamiętajmy jednak, żeby używać ich z rozsądkiem. W przypadku złapania sprawcy, który używa fajerwerków niezgodnie z prawem, może się to zakończyć grzywną do 500 zł. Policja przypomina również, że odpalanie fajerwerków przez osoby, które nie ukończyły 18 lat jest dozwolone jedynie pod nadzorem rodziców lub prawnych opiekunów.

Zasady bezpieczeństwa.

 1. zakupu fajerwerków może dokonać tylko osoba pełnoletnia w wyspecjalizowanych sklepach lub stoiskach sprzedaży;
 2. należy je przechowywać w miejscach suchych, z dala od źródeł ciepła i bez dostępu do nich dzieci;
 3. przed użyciem należy dokładnie przeczytać instrukcję użytkowania;
 4. odpalenie fajerwerków musi odbywać się wyłącznie pod nadzorem trzeźwej osoby pełnoletniej, z zachowaniem szczególnej ostrożności;

Oznakowanie na opakowaniu.

Każdy wyrób z grupy pirotechniki widowiskowej, na który nie jest wymagana koncesja, zawiera co najmniej następujące informacje:

 1. znak literowy NWP (nie wymaga uzyskania pozwolenia na nabywanie, używanie i przechowywanie);
 2. sposób odpalania wyrobu;
 3. wymogi bezpieczeństwa użytkowania;

Policjanci apelują też, by kupujący zwrócili uwagę na jakość fajerwerków. Każdego roku słyszymy o skutkach niewłaściwego używania petard: urwanych palcach, poparzeniach itp. Nie należy używać niewybuchów oraz uszkodzonych materiałów pirotechnicznych.

Fajerwerków nie wolno używać w grupie osób oraz w miejscach, gdzie mogą spowodować np. zaprószenie ognia. Chyba największym problemem w sylwestra jest to, że fajerwerków nie powinny odpalać osoby będące pod wpływem alkoholu, które mogą nie zareagować w porę na jakieś zagrożenie. Nie wolno używać materiałów pirotechnicznych w pomieszczeniach zamkniętych i wypuszczać ich z okien i balkonów, gdyż istnieje duże prawdopodobieństwo, że np. wpadną do mieszkania sąsiadów.

Odpowiedzialność prawna.

 1. Sprzedaż materiałów pirotechnicznych dozwolona jest tylko osobom pełnoletnim. Naruszenie tej normy jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności do lat 2. 
 2. W zakresie używania materiałów pirotechnicznych, powszechnym rozwiązaniem stosowanym w wielu miastach Polski, jest przepis art. 51 KW, w którym opisano czyn polegający na zakłócaniu ciszy, spokoju i porządku publicznego. Ustawodawca chroni spokój i porządek publiczny przed jego zakłócaniem, które może przybierać różne formy. Przepis nie zawiera ograniczeń czasowych obowiązuje on nieprzerwanie cały rok. Dla wyczerpania znamion wykroczenia, a tym samym podjęcia interwencji przez policjanta, wymagane jest zgłoszenie osoby, której przeszkadza hałas. W przypadku gdy funkcjonariusz nie jest świadkiem zdarzenia, zgłaszający musi świadczyć przez sądem. A oto sankcje prawne dla osób powyżej 17 roku życia :
 • mandat karny wg taryfikatora w wysokości 100 - 500 zł,
 • wniosek o ukaranie do sądu - grzywna do 5 tys. zł.

Przestrzeganie powyższych zasad i przepisów pozwoli na bezpieczne świętowanie Nowego Roku.