Nowe urządzenie do badania stanu trzeźwości - Aktualności - KPP Busko-Zdrój

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nowe urządzenie do badania stanu trzeźwości

Data publikacji 31.12.2015

Wczoraj w gabinecie Komendanta Powiatowego Policji w Busku – Zdroju odbyło się przekazanie urządzenia do badania stanu trzeźwości. Pani Komendant wspólnie z Pierwszym Zastępcą nadkom. Grzegorzem Majsakiem, odebrali przekazane przez Burmistrza Miasta i Gminy w Busku – Zdroju urządzenie służące do badania stanu trzeźwości. Alkomat został zamontowany w budynku buskiej komendy. Urządzenie będzie służyło lokalnej społeczności. Każdy potencjalny kierujący będzie mógł sprawdzić stan trzeźwości.

Do dzisiaj, aby sprawdzić stan trzeźwości przed wyruszeniem w podróż, kierujący mógł przyjść do budynku komendy, gdzie policjant pełniący służbę dokonywał badania stanu trzeźwości.  Od dzisiaj ta sytuacja zmieni się, dzięki urządzeniu zakupionemu ze środków finansowych Urzędu Miasta i Gminy w Busku–Zdroju. Alkomat – urządzenie do badania stanu trzeźwości, będzie wykorzystywane przez społeczność lokalną. Każdy chętny będzie mógł samodzielnie i bezpłatnie sprawdzić stan swojej trzeźwości, nie angażując do tej czynności policjanta. Burmistrz, Pan Waldemar Sikora podczas wczorajszego przekazania urządzenia podkreślił, że poprawa bezpieczeństwa na drogach naszego regionu jest wspólną troską władz samorządowych i Policji. Mając na uwadze okres sylwestrowo – noworoczny i przypadający przedłużony weekend, pozyskane urządzenie w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na drogach.

Aby dokonać samodzielnie poprawnego pomiaru, należy postępować zgodnie ze wskazówkami instrukcji obsługi, która znajduje się obok urządzenia.

Opr. TP

  • Przekazanie nowego urządzenia
  • Przekazanie nowego urządzenia
  • Wykonanie badania
  • Odczyt po poprawnie wykonanym badaniu