Bezpieczne ferie - Aktualności - KPP Busko-Zdrój

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczne ferie

Data publikacji 19.01.2016

Wczoraj policjant spotkał się z uczniami podstawówki w Wiślicy. W trakcie pogadanki mundurowy zwrócił uwagę uczniów na niebezpieczeństwa mogące wystąpić podczas zimowego wypoczynku. Przypomniał również o zasadach bezpiecznego zachowania się, korzystania z internetu w trakcie nieobecności dorosłych w domu.

W poniedziałkowe popołudnie dzielnicowy z Komisariatu Policji w Solcu – Zdroju odwiedził uczniów spędzających ferie w placówce oświatowej w Wiślicy. Podczas spotkania opowiadał jak bezpiecznie bawić się w domu, na podwórku, na śniegu i lodzie. Mówił, jakie wybrać miejsce do zabawy, aby nic złego nikomu się nie stało. Opowiadał o bezpiecznym korzystaniu z internetu oraz o negatywnych skutkach sięgania po dopalacze. Przypomniał do kogo można zwrócić się o pomoc oraz wszystkim utrwalał w pamięci numery telefonów alarmowych służb ratunkowych.

Mundurowy uświadamiał jak ważne dla bezpieczeństwa  jest używanie elementów odblaskowych, zwłaszcza w okresie zimy, kiedy zmrok zapada szybko i widoczność osoby pieszej  jest bardzo ograniczona .

Wyk. JG.

KPP  Busko-Zdrój

  • Spotkanie z policjantem