W Busku – Zdroju policjanci podsumowali rok pracy - Aktualności - KPP Busko-Zdrój

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

W Busku – Zdroju policjanci podsumowali rok pracy

Data publikacji 03.02.2016

Dzisiaj w samo południe, w świetlicy Komendy Powiatowej Policji w Busku – Zdroju odbyła się narada roczna podsumowująca pracę buskich policjantów w 2015 roku. Z ramienia Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach w spotkaniu uczestniczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Zbigniew Kotarski. Gospodarzem odprawy był Komendant Powiatowy Policji w Busku – Zdroju mł. insp. Marzena Piórkowska. Wśród zaproszonych gości obecni byli między innymi przedstawiciele władz samorządowych.

Spotkanie rozpoczęło się od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości o gotowości policjantów do odprawy rocznej. Po przywitaniu zaproszonych gości, wśród których byli przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych, policjantki, policjanci i pracownicy cywilni buskiej komendy, głos zabrała Komendant Powiatowy Policji w Busku – Zdroju mł. insp. Marzena Piórkowska. Pani Komendant podsumowała pracę buskich policjantów w 2015 roku w obszarze służby prewencyjnej, kryminalnej i z zakresu ruchu drogowego. Omówiła działania podejmowane przez policjantów we współpracy z innymi podmiotami zaangażowanymi w poprawę bezpieczeństwa na terenie powiatu buskiego. Kończąc swoje wystąpienie podziękowała samorządowcom za udzielone wsparcie finansowe dla buskiej jednostki Policji.

W dalszej części spotkania przyszła pora na wystąpienia zaproszonych gości. Jako pierwszy głos zabrał Starosta Buski, Jerzy Kolarz. W swoim przemówieniu podziękował policjantom za ubiegłoroczną współpracę oraz zapewnił o gotowości pomocy w sprawach zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu buskiego. Kolejnym mówcą był Burmistrz Miasta i Gminy w Busku – Zdroju Waldemar Sikora. Wskazał na profesjonalizm i duże zaangażowanie policjantów w realizację swoich zadań. Także on wysoko ocenili buską Policję. Na zakończenie głos zabrał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Zbigniew Kotarski, który odniósł się do zagadnień podnoszonych w trakcie odprawy. Również on podziękował władzom lokalnym za współpracę z Policją. Wskazał na aspekty pracy policjantów w których osiągają wysokie wyniki, ale wskazał też obszary w których należy poprawić wykrywalność. Policjantkom i policjantom życzył sukcesów w 2016 roku.

Opr. TP

  • Odprawa roczna buskich policjantów
  • Odprawa roczna buskich policjantów
  • Odprawa roczna buskich policjantów
  • Odprawa roczna buskich policjantów
  • Odprawa roczna buskich policjantów
  • Odprawa roczna buskich policjantów
  • Odprawa roczna buskich policjantów
  • Odprawa roczna buskich policjantów
  • Odprawa roczna buskich policjantów