Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2016 - Aktualności - KPP Busko-Zdrój

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2016

Data publikacji 04.02.2016

Serdecznie zapraszamy szkoły do udziału w kolejnej, szóstej edycji projektu „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2016" skierowanej do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z województwa świętokrzyskiego. Jak co roku do programu włączyli się także świętokrzyscy policjanci.

Tegoroczna edycja Projektu zostanie przeprowadzona dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.


Cele konkursu:

 • Upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży zasad bezpiecznego korzystania z Internetu.
 • Promocja hasła Dnia Bezpiecznego Internetu 2016 – „Lepszy internet zależy od Ciebie!".
 • Kształtowanie właściwych postaw wobec praw autorskich, ochrony wizerunku i danych osobowych w sieci.
 • Kształtowanie właściwych postaw wobec mowy nienawiści, dyskryminacji i łamania praw człowieka.
 • Rozwijanie umiejętności korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych, w szczególności z uwzględnieniem narzędzi informatycznych dostępnych w chmurze internetowej.

Projekt objęli patronatem honorowym:

 • Marszałek Województwa Świętokrzyskiego,
 • Wojewoda Świętokrzyski,
 • Świętokrzyski Kurator Oświaty.

Organizatorzy:

 • Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli,
 • Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego,
 • Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach.

Patronat medialny:

 • Radio Kielce,
 • TVP Kielce,
 • Telewizja Świętokrzyska,
 • Echo Dnia.

Partnerzy:

 • Allegro,
 • Fundacja Dzieci Niczyje,
 • Kolporter S.A.

W Projekcie zaplanowane zostały następujące działania:

 • warsztaty dla nauczycieli,
 • spotkania uczniów z funkcjonariuszami policji,
 • lekcje poświęcone tematyce projektu,
 • konkurs dla uczniów,
 • konferencja podsumowująca.

Kategorie konkursu

 1. Kategoria I – uczniowie klas I–III szkół podstawowych.
  Uczniowie przygotowują indywidualnie jedną pracę plastyczną na temat „Przez cały rok bezpiecznie uczę się i bawię z komputerem". Praca powinna być ilustracją do jednej z kart 12-stronicowego, rocznego kalendarza ściennego.
 2. Kategoria II – uczniowie klas IV–VI szkół podstawowych.
  Uczniowie przygotowują indywidualnie w formie elektronicznej infografikę – poradnik dla rówieśników na temat „Lepszy internet zależy od Ciebie!", ze szczególnym uwzględnieniem celów Projektu.
  Szczegółowe informacje dotyczące przygotowania prac konkursowych przekazane zostaną nauczycielom-opiekunom w czasie warsztatów opisanych w regulaminie.
 3. Kategoria III – uczniowie gimnazjów.
  Uczniowie przygotowują indywidualnie blog/stronę internetową – poradnik dla rówieśników na temat „Lepszy internet zależy od Ciebie!", ze szczególnym uwzględnieniem celów Projektu.
  Szczegółowe informacje dotyczące przygotowania prac konkursowych przekazane zostaną nauczycielom-opiekunom w czasie warsztatów opisanych w regulaminie.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie ze szkół, które przystąpią do projektu „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2016",

 

Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie.


Podobnie jak w poprzednich edycjach dla uczniów i nauczycieli przewidziane są atrakcyjne nagrody!!

 

Źródło: ŚCDN