Buskie powiatowe konsultacje społeczne - Aktualności - KPP Busko-Zdrój

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Buskie powiatowe konsultacje społeczne

Data publikacji 05.02.2016

Dzisiaj w auli Buskiego Samorządowego Centrum Kultury odbyły się konsultacje społeczne dotyczące mapy zagrożeń bezpieczeństwa. W spotkaniu wzięli udział wszyscy, którzy na co dzień dbają o szeroko rozumiane bezpieczeństwo lokalnej społeczności.

Dzisiejsze spotkane odbyło się w auli Buskiego Samorządowego Centrum Kultury. Gospodarzami byli Starosta Powiatu Buskiego oraz Komendant Powiatowy Policji w Busku – Zdroju. Do udziału w konsultacjach zostali zaproszeni przedstawiciele władz samorządowych, radni powiatowi i gminni, duchowni, służby mundurowe, przedstawiciele placówek oświatowych, stowarzyszeń, uzdrowisk z Buska – Zdroju i Solca – Zdroju, dyrektorzy szkół wraz z samorządami szkolnymi, służba zdrowia, słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku, harcerze, instytucje pomocowe oraz regionalne media. Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia Starosty Buskiego Pana Jerzego Kolarza. Następnie głos zabrała Komendant Powiatowy Policji w Busku – Zdroju mł. insp. Marzena Piórkowska, która zapoznała zebranych z założeniami konsultacji oraz przedstawiła stan bezpieczeństwa w powiecie buskim. Kolejnym mówcą był Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Busku – Zdroju nadkom. Grzegorz Majsak, który omówił założenia do map bezpieczeństwa. Następnym punktem dzisiejszych konsultacji była dyskusja. W tej części spotkania głos zabierali obecni na sali goście. Każdy z obecnych mógł wypowiedzieć się, czy czuje się bezpiecznie i jak on widziałby mapę bezpieczeństwa. Z sali padły również propozycje, w jakiej formie mapy bezpieczeństwa mogłyby dotrzeć do społeczności lokalnej.     

Były to pierwsze z kilku zaplanowanych konsultacji społecznych, które odbędą się w każdej z gmin powiatu buskiego. Dzięki prowadzonym konsultacjom zbierane są przede wszystkim opinie lokalnych społeczności na temat, jakie informacje powinna zawierać Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. 

Poniżej przedstawiamy harmonogram spotkań od 8 do 12 lutego 2016 roku:

- 8 lutego 2016 roku o godzinie 15:30 konsultacje społeczne odbędą się w Sali Konferencyjnej w budynku Urzędu Gminy w Tuczępach.

- 9 lutego 2016 roku o godzinie 10:00 konsultacje społeczne odbędą się w Sali Konferencyjnej w budynku Urzędu Gminy w Gnojnie.

- 11 lutego 2016 roku o godzinie 11:00 konsultacje społeczne odbędą się w budynku Gminnego Centrum Kultury w Stopnicy, przy ul. Kazimierza Wielkiego 15.

- 12 lutego 2016 roku o godzinie 9:00 konsultacje społeczne odbędą się w Sali Konferencyjnej w budynku Urzędu Gminy w Pacanowie, przy ul. Rynek 15.   

O terminie spotkań w pozostałych gminach powiatu buskiego poinformujemy w późniejszym czasie.

Opr. TP

 • Powiatowe konsultacje społeczne
 • Powiatowe konsultacje społeczne
 • Powiatowe konsultacje społeczne
 • Powiatowe konsultacje społeczne
 • Powiatowe konsultacje społeczne
 • Powiatowe konsultacje społeczne
 • Powiatowe konsultacje społeczne
 • Powiatowe konsultacje społeczne
 • Powiatowe konsultacje społeczne
 • Powiatowe konsultacje społeczne
 • Powiatowe konsultacje społeczne
 • Powiatowe konsultacje społeczne