Konsultacji społecznych ciąg dalszy - Aktualności - KPP Busko-Zdrój

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Konsultacji społecznych ciąg dalszy

Data publikacji 12.02.2016

Dzisiaj odbyły się kolejne konsultacje społeczne, które zostały zaplanowane na mijający tydzień. Tym razem miejscem spotkania był Urząd Gminy w Pacanowie. Tematem przewodnim była mapa zagrożeń. Gospodarze oraz zaproszeni goście zastanawiali się, co ona powinna zawierać. Wśród zaproszonym na spotkanie byli radni, przedstawiciele urzędu, służby zdrowia, Ochotniczej Straży Pożarnej, sołtysi oraz mieszkańcy gminy Pacanów.

Do spotkania doszło z inicjatywy Komendanta Powiatowego Policji w Busku – Zdroju oraz Wójta Gminy Pacanów. Miejscem dzisiejszych konsultacji była sala konferencyjna Urzędu Gminy w Pacanowie. Wśród zaproszonych na spotkanie byli radni, przedstawiciele urzędu, służby zdrowia, Ochotniczej Straży Pożarnej, sołtysi oraz mieszkańcy gminy Pacanów. Jako pierwszy głos zabrał Wójt, Pan Wiesław Skop, który przywitał zaproszonych gości i podziękował wszystkim za przybycie. Kolejnym mówcą była Komendant Powiatowy Policji w Busku – Zdroju mł. insp. Marzena Piórkowska. Przedstawiła zebranym założenia konsultacji oraz przedstawiła stan bezpieczeństwa powiatu buskiego. Następnie nadkom. Grzegorz Majsak, Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Busku – Zdroju, omówił założenia do map bezpieczeństwa. Pytał obecnych, co według mich mogłoby się znaleźć się na takiej mapie. W części spotkania poświęconej dyskusji, każdy mógł wyrażać swoją opinię. To mieszkańcy danego regionu wiedzą najlepiej, jakie zagrożenia występują w miejscu ich zamieszkania.    
   
Opr. TP

 

 • Konsultacje społeczne w Pacanowie
 • Konsultacje społeczne w Pacanowie
 • Konsultacje społeczne w Pacanowie
 • Konsultacje społeczne w Pacanowie
 • Konsultacje społeczne w Pacanowie
 • Konsultacje społeczne w Pacanowie
 • Konsultacje społeczne w Pacanowie
 • Konsultacje społeczne w Pacanowie
 • Konsultacje społeczne w Pacanowie
 • Konsultacje społeczne w Pacanowie
 • Konsultacje społeczne w Pacanowie
 • Konsultacje społeczne w Pacanowie
 • Konsultacje społeczne w Pacanowie
 • Konsultacje społeczne w Pacanowie