W Wiślicy i Busku o mapie zagrożeń - Aktualności - KPP Busko-Zdrój

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

W Wiślicy i Busku o mapie zagrożeń

Data publikacji 18.02.2016

Wczoraj w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiślicy oraz w Buskim Samorządowym Centrum Kultury odbyły się kolejne konsultacje społeczne. Tematem przewodnim była mapa zagrożeń. Uczestnicy spotkania zastanawiali się, jakie informacje powinna zawierać i w jaki sposób powinna trafiać do wiadomości lokalnej społeczności. Wśród uczestników konsultacji byli radni, księża, przedstawiciele urzędów, służby zdrowia, Ochotniczej Straży Pożarnej, sołtysi oraz mieszkańcy gminy Wiślica i Busko – Zdrój.

Czego oczekują mieszkańcy Wiślicy?

Spotkanie w Wiślicy odbyło się z inicjatywy Komendanta Powiatowego Policji w Busku – Zdroju oraz Wójta Gminy Wiślica. Aby wszyscy chętni mogli w nich uczestniczyć, na miejsce spotkania wybrano salę w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej. Wśród zaproszonych byli radni, przedstawiciele urzędów, służby zdrowia, strażacy ochotnicy, sołtysi oraz mieszkańcy gminy Wiślica. Jako pierwszy przemawiał Wójt Gminy Wiślica Pan Stanisław Krzak. Przywitał wszystkich obecnych i podziękował za przybycie. Następnie głos zabrał Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Busku – Zdroju nadkom. Grzegorz Majsak. Przedstawił zebranym założenia konsultacji społecznych, stan bezpieczeństwa powiatu buskiego oraz omówił założenia do map bezpieczeństwa. Kolejna część spotkania poświęcona była rozmowie na ich temat. Każdy mógł wyrażać swoje opinie. Obecni na sali proponowali, co według nich mogłoby się znaleźć na takiej mapie. Padły również propozycje, w jaki sposób gotowa mapa mogłaby być rozpowszechniana wśród lokalnych społeczności. Jednym z najczęściej powtarzanych wniosków było zintensyfikowanie w sezonie letnim kontroli skuterów i quadów, które poprzez emitowany nadmierny hałas uprzykrzają życie mieszkańców gminy.   

W Busku – Zdroju o zwiększeniu liczby patroli

W godzinach popołudniowych odbyły się konsultacje społeczne w Busku – Zdroju. Godzina była tak dobrana, aby jak największa liczba osób chętnych mogła w nich uczestniczyć. Również to spotkanie rozpoczęło się od powitania przez władze gminy tj. Burmistrza Miasta i Gminy Busko – Zdrój Pana Waldemara Sikory. Następnie stan bezpieczeństwa w powiecie buskim przedstawiła Komendant Powiatowy Policji w Busku – Zdroju mł. insp. Marzena Piórkowska. Po omówieniu założeń do map bezpieczeństwa, rozpoczęła się rozmowa na ich temat. Zaproszeni goście zbierali głos w sprawach bezpieczeństwa. Zgłaszali propozycje, co jeszcze powinna zawierać tworzona mapa zagrożeń. Z sali padły propozycje, aby zwiększyć liczbę patroli w porze wieczorowej w okolicach sklepów monopolowych, gdzie grupują się osoby zakłócające spokój mieszkańców buskich osiedli. Wszystkie spostrzeżenia zostały zapisane i będą wnikliwie analizowane.  

W tym tygodniu odbędą się jeszcze spotkania w następujących miejscach:

- 18 lutego 2016 roku o godzinie 14:30 gminne konsultacje społeczne odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Nowym Korczynie przy ul. Buskiej 7.  

- 19 lutego 2016 roku o godzinie 16:30 gminne konsultacje społeczne odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Solcu – Zdroju przy ul. 1 Maja 10. 

Opr. TP

 • Spotkanie w Wiślicy
 • Spotkanie w Wiślicy
 • Spotkanie w Wiślicy
 • Spotkanie w Wiślicy
 • Spotkanie w Wiślicy
 • Spotkanie w Wiślicy
 • Spotkanie w Busku - Zdroju
 • Spotkanie w Busku - Zdroju
 • Spotkanie w Busku - Zdroju
 • Spotkanie w Busku - Zdroju
 • Spotkanie w Busku - Zdroju
 • Spotkanie w Busku - Zdroju