Nowy Korczyn debatował o mapie zagrożeń - Aktualności - KPP Busko-Zdrój

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nowy Korczyn debatował o mapie zagrożeń

Data publikacji 19.02.2016

Wczoraj odbyły się kolejne konsultacje społeczne na szczeblu gminnym. Miejscem spotkania był Nowy Korczyn, a przewodnim mapa zagrożeń. Gospodarze spotkania oraz zaproszeni goście zastanawiali się, co ona powinna zawierać. Na sali znaleźli się radni, lokalni działacze społeczni, przedstawiciele urzędu, służby zdrowia, Ochotniczej Straży Pożarnej, sołtysi oraz mieszkańcy gminy Nowy Korczyn.

Organizatorami spotkania było kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Busku – Zdroju oraz Wójt Gminy Nowy Korczyn. Wśród zaproszonych na spotkanie gości byli radni, lokalni działacze społeczni, przedstawiciele urzędu, służby zdrowia, Ochotniczej Straży Pożarnej, sołtysi oraz mieszkańcy gminy Nowy Korczyn. Zaproszonych gości powitał i podziękował za przybycie Pan Paweł Zagaja, Wójt Gminy Nowy Korczyn. Komendant Powiatowy Policji w Busku – Zdroju mł. insp. Marzena Piórkowska, przedstawiła zebranym założenia konsultacji oraz przedstawiła stan bezpieczeństwa powiatu buskiego. Następnie nadkom. Grzegorz Majsak, Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Busku – Zdroju, omówił założenia do map bezpieczeństwa i zapytał obecnych, co oni widzieliby na takiej mapie. W trakcie dyskusji padały różne propozycje.  Część osób zwróciło uwagę na fakt, że przez teren gminy płyną dwie duże rzeki, co powoduje zagrożenie wystąpienia okresowych podtopień, a nawet powodzi. Inni wskazali na potrzebę prowadzenia działań profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem narkomanii. W jednym wszyscy byli zgodni, że czyją się bezpieczni w miejscu swojego zamieszkania.

Jeszcze dzisiaj 19 lutego 2016 roku o godzinie 16:30, odbędą się gminne konsultacje społeczne w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Solcu – Zdroju przy ul. 1 Maja 10.          

Opr. TP

  • Spotkaie w Nowym KOrczynie
  • Spotkanie w Nowym Korczynie
  • Spotkanie w Nowym Korczynie
  • Spotkanie w Nowym Korczynie
  • Spotkanie w Nowym Korczynie
  • Spotkanie w Nowym Korczynie
  • Spotkanie w Nowym Korczynie
  • Spotkanie w Nowym Korczynie
  • Spotkanie w Nowym Korczynie
  • Spotkanie w Nowym Korczynie