„Dzień wagarowicza” – podsumowanie działań Policji - Aktualności - KPP Busko-Zdrój

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„Dzień wagarowicza” – podsumowanie działań Policji

Data publikacji 22.03.2016

Wczoraj w związku ze zwyczajowo przyjętym przez uczniów „Dniem wagarowicza”, buscy policjanci przeprowadzili wzmożone działania prewencyjne. Działania Policji miały na celu przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży.

Pierwszy dzień wiosny w tym roku przypadał na dzień wolny od nauki, więc część uczniów postanowiła obchodzić zwyczajowy „dzień wagarowicza” w poniedziałek. Właśnie wczoraj policjanci przewidując, że będzie można w tym dniu napotkać uczniów przebywających poza placówkami oświatowymi, pomimo trwania zajęć lekcyjnych, przeprowadzili działania pn. „Dzień wagarowicza”. Młodzież, przebywająca „na wagarach” może dopuścić się zachowań niezgodnych z prawem, mogących świadczyć o przejawach demoralizacji, a także czynów karalnych. 

W tym dniu przewidziano zwiększona liczbę patroli. Policjantów można było spotkać w miejscach grupowania się młodzieży. Zaglądali również w miejsca ustronne, aby przeciwdziałać ewentualnym naruszeniom porządku publicznego. Stróże prawa czuwali nad tym, aby uniemożliwić nieodpowiedzialnym uczniom spożywanie alkoholu. Wczorajszy dzień przebiegł spokojnie. Odnotowano jeden przypadek, gdzie jedna z uczennic znajdując się w stanie po spożyciu alkoholu chciała uczestniczyć w zajęciach szkolnych.  

Opr. TP

  • „Dzień wagarowicza” – podsumowanie działań Policji
  • „Dzień wagarowicza” – podsumowanie działań Policji
  • „Dzień wagarowicza” – podsumowanie działań Policji