Z lokalną społecznością o mapie zagrożeń bezpieczeństwa - Aktualności - KPP Busko-Zdrój

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Z lokalną społecznością o mapie zagrożeń bezpieczeństwa

Data publikacji 23.03.2016

W poniedziałek trzy spotkania, wczoraj dwa przeprowadzili policjanci z lokalną społecznością. Tematem przewodnim była mapa zagrożeń bezpieczeństwa. Konsultacje społeczne miały na celu poznanie opinii na jej temat. Na spotkania zapraszane są wszystkie osoby zainteresowane poprawą swojego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa najbliższego otoczenia.

Na przedświąteczny tydzień policjanci zaplanowali pięć spotkań z lokalną społecznością. W poniedziałek przeprowadzili trzy spotkania: z mieszkańcami Stopnicy, Zbludowic oraz z kuracjuszami wypoczywającymi w jednym z buskich sanatoriów. Wczoraj policjanci spotkali się w Busku – Zdroju z pracownikami instytucji pomocowych oraz w Nowym Korczynie ze strażakami – ochotnikami. Tematem była mapa zagrożeń bezpieczeństwa, a konsultacje miały na celu poznanie opinii na jej temat. Prowadzący spotkania na początku wytłumaczyli zaproszonym gościom założenia konsultacji, a następnie przedstawiali stan bezpieczeństwa powiatu buskiego. Po takim wstępie omawiano założenia do map bezpieczeństwa. W kolejnej części spotkania głos należał do zaproszonych gości. Podczas dyskusji, każdy mówca przedstawiał jak z jego punktu widzenia wygląda stan bezpieczeństwa w najbliższej okolicy jego miejsca zamieszkania. W Nowym Korczynie padły propozycje, aby na mapie bezpieczeństwa umieszczone zostały tereny zalewane przez wezbrane wody rzeki Wisły i Nidy, kuracjusze wypoczywający w Busku – Zdroju wnioskowali o częstsze patrolowanie parku zdrojowego. Uczestnicy wszystkich spotkań zgodnie stwierdzili, że mapy bezpieczeństwa powinny być rozwieszane w formie plakatów na lokalnych tablicach ogłoszeń. Wszystkie propozycje zostały zapisane i będą wnikliwie analizowane.     

Opr. TP

  • Uczestnicy w trakcie spotkania
  • Uczestnicy w trakcie spotkania
  • Uczestnicy w trakcie spotkania
  • Uczestnicy w trakcie spotkania
  • Uczestnicy w trakcie spotkania
  • Uczestnicy w trakcie spotkania
  • Uczestnicy w trakcie spotkania
  • Uczestnicy w trakcie spotkania
  • Uczestnicy w trakcie spotkania