Kapituła „Koziołka” wizytowała Busko – Zdrój - Aktualności - KPP Busko-Zdrój

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kapituła „Koziołka” wizytowała Busko – Zdrój

Data publikacji 04.04.2016

Dzisiaj w świetlicy Komendy Powiatowej Policji w Busku – Zdroju odbyła się wizytacja Zespołu Roboczego Kapituły Nagrody „Koziołek”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele komisji bezpieczeństwa oraz instytucji, które w ubiegłym roku miały istotny wpływ na poprawę szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Zespół Roboczy Kapituły Nagrody „Koziołek” wizytował dzisiaj Starostwo Powiatowe w Busku – Zdroju. Do spotkania doszło w świetlicy buskiej jednostki Policji. Jako gospodarz, obecnych gości przywitał Starosta Buski Pan Jerzy Kolarz. Podziękował wszystkim za pracę włożoną w zwiększanie poczucia bezpieczeństwa i zaprosił do referowania wyników osiągniętych w roku 2015. Jako pierwsza wystąpiła Komendant Powiatowy Policji w Busku – Zdroju mł. insp. Marzena Piórkowska. Omówiła najważniejsze działania profilaktyczne, które buska Policja podejmowała wraz z instytucjami partnerskimi w celu podniesienia stanu bezpieczeństwa na naszym terenie.

Następnie głos zabierali kolejni przedstawiciele poszczególnych instytucji uczestniczących w spotkaniu. Każdy z mówców przedstawiał członkom zespołu roboczego, jakie działania profilaktyczne podejmowała instytucja reprezentowana przez niego.

Dzisiejsze spotkanie było kolejnym etapem w drodze do wyłonienia najlepszego powiatu, który otrzyma nagrodę „Koziołka”. O wyniku rywalizacji o miano powiatu najaktywniej działającego o poprawę bezpieczeństwa dowiemy się już wkrótce. 

Opr. TP

  • Wizytacja Zespołu Roboczego Kapituły Nagrody „Koziołek”
  • Wizytacja Zespołu Roboczego Kapituły Nagrody „Koziołek”
  • Wizytacja Zespołu Roboczego Kapituły Nagrody „Koziołek”
  • Wizytacja Zespołu Roboczego Kapituły Nagrody „Koziołek”
  • Wizytacja Zespołu Roboczego Kapituły Nagrody „Koziołek”
  • Wizytacja Zespołu Roboczego Kapituły Nagrody „Koziołek”
  • Wizytacja Zespołu Roboczego Kapituły Nagrody „Koziołek”
  • Wizytacja Zespołu Roboczego Kapituły Nagrody „Koziołek”