XIV Świętokrzyskie Dni Profilaktyki w Solcu – Zdroju - Aktualności - KPP Busko-Zdrój

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

XIV Świętokrzyskie Dni Profilaktyki w Solcu – Zdroju

Data publikacji 06.05.2016

W ramach XIV Świętokrzyskich Dni Profilaktyki dzielnicowy z Komisariatu Policji w Solcu – Zdroju odwiedził dzisiaj uczniów szkoły. Spotkanie odbyło się w Solcu – Zdroju. Policjant podczas pogadanki zapoznał obecnych z konsekwencjami prawnymi posiadania środków odurzających oraz popełnienia czynu karalnego.

Dzielnicowy wraz przedstawicielką Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Busku – Zdroju oraz Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Busku – Zdroju odwiedzili dzisiaj uczniów szkoły w Solcu – Zdroju. Wszystko w ramach XIV Świętokrzyskich Dni Profilaktyki. W tym roku hasłem przewodnim jest „Rodzina Twój Przyjazny Świat”. Celem przedsięwzięcia było poruszenie kwestii związanych ze społeczną rolą rodziny. W czasie pogadanki profilaktycznej skierowanej do uczniów, policjant zapoznał obecnych z konsekwencjami prawnymi posiadania środków odurzających. Wyjaśnił młodym słuchaczom, co to jest czyn karalny i jakie mogą być jego konsekwencje prawne.  

Opr. TP

  • XIV Świętokrzyskie Dni Profilaktyki w Solcu – Zdroju
  • XIV Świętokrzyskie Dni Profilaktyki w Solcu – Zdroju
  • XIV Świętokrzyskie Dni Profilaktyki w Solcu – Zdroju