Niewybuch, nie ruszaj! - Aktualności - KPP Busko-Zdrój

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Niewybuch, nie ruszaj!

Data publikacji 25.05.2016

Wczoraj w okolicach Buska – Zdroju, mężczyzna znalazł niewybuch pochodzący z okresu II wojny światowej. Jednakże zamiast powiadomić o znalezisku odpowiednie służby, znalazca przeniósł pocisk w inne miejsce, narażając siebie i inne osoby na niebezpieczeństwo. Policjanci apelują - nie dotykaj, a w szczególności nie podnoś, nie przesuwaj przedmiotów przypominających pociski, bomby lotnicze lub mogące zawierać materiał wybuchowy .

Materiały niebezpieczne, to między innymi:

- Przedmioty pochodzenia wojskowego np. zapalniki, pociski, bomby lotnicze, naboje artyleryjskie i karabinowe, granaty, miny, materiały wybuchowe, złom metalowy zawierający resztki materiałów wybuchowych.
- Materiały pochodzenia wojskowego lub przemysłowego które są łatwopalne, żrące, trujące i grożą niebezpieczeństwem przy manipulowaniu nimi lub w zetknięciu z powietrzem albo wysoką temperaturą np. zawartość butli stalowych, gaśnic, resztki substancji w aparaturze laboratoryjnej.

MATERIAŁ WYBUCHOWY STOSOWANY W TECHNICE WOJSKOWEJ JEST CAŁKOWICIE ODPORNY NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE I NIEZALEŻNIE OD DATY PRODUKCJI ZACHOWUJE WŁAŚCIWOŚCI WYBUCHOWE.

W PRZYPADKU ODNALEZIENIA PODEJRZANEGO PRZEDMIOTU:

- nie odkopuj,
- nie dotykaj, a w szczególności nie podnoś, nie przesuwaj, nie używaj wobec przedmiotu jakichkolwiek narzędzi,
- nie wrzucaj do ogniska, stawów lub głębokich rowów,
- w miarę możliwości zabezpiecz miejsce znalezienia przed dostępem innych osób,
- powiadom Policję - stosuj się do ich wskazówek,
- do czasu przyjazdu wezwanych służb pozostań w pobliżu znaleziska - nie dopuść innych osób do zbliżania się lub manipulowania przedmiotem.

PAMIĘTAJ:

- nie wchodź na tereny oznakowane zakazem wstępu (poligony, place ćwiczeń, strzelnice, magazyny)
- nie dotykaj, nie manipuluj przy znalezionych podejrzanych przedmiotach (bombach, pociskach, amunicji, granatach)
- zapoznaj swoje dzieci ze sposobem postępowania w tego typu przypadkach.

Opr. TP

  • Zabezpieczony niewybuch