Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Powiat buski zajął trzecie miejsce w konkursie o nagrodę „KOZIOŁKA”

Data publikacji 31.05.2016

XVII edycja nagrody „KOZIOŁKA” dobiegła końca. I miejsce w tym wyjątkowym, bo jedynym takim w kraju konkursie, zajął po raz siódmy z rzędu Powiat Starachowicki, II miejsce przyznano Miastu Kielce, a na III uplasował się Powiat Buski. Wczoraj podczas uroczystości zwycięzców uhonorował m.in. p.o. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Artur Bednarek, Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek oraz Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas.

Specjalne wizytacje, weryfikacja i niezwykle szczegółowa analiza sprawozdań, ocena dodatkowych przedsięwzięć i własnych, często nowatorskich inicjatyw – w ten sposób po raz XVII wyłoniono zwycięzcę jedynej takiej w skali kraju nagrody „KOZIOŁKA”, za dawanie najlepszego przykładu i konkretne działania na rzecz walki z przestępczością i patologiami w ramach realizacji programu „Bezpieczne Świętokrzyskie”.

Przyznanie I miejsca powiatowi starachowickiemu to przede wszystkim docenienie przez kapitułę zrealizowanych przedsięwzięć profilaktycznych obejmujących obszar ruchu drogowego, bezpieczeństwa w miejscach publicznych oraz na kolei. Podkreślono także duże zaangażowanie władz samorządowych oraz różnych instytucji, które podejmują szereg inicjatyw i z powodzeniem pozyskują na nie środki. Starosta Starachowicki Dariusz Dąbrowski dziś z dumą, bo po raz kolejny odebrał statuetkę za tak zaszczytne miejsce.

Drugie miejsce na podium to również samorząd, który w poprzednich edycjach konkursu nagrody już odbierał. Miasto Kielce, bo o nim mowa wyróżnia m.in. bardzo dobra współpraca władz z Policją oraz innymi podmiotami,  a także tworzenie i modernizowanie istniejącej infrastruktury technicznej sprzyjającej poprawie bezpieczeństwa.

Ostatnie miejsce na podium, to uznanie wszelkich przedsięwzięć profilaktycznych, zaangażowania i szeroko zakrojonej współpracy na rzecz bezpieczeństwa w powiecie buskim, który reprezentował dziś Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Obrony Cywilnej Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju Sławomir Dalach.

Tradycyjnie podczas uroczystości wręczono także dodatkowe wyróżnienia. Statuetkę „KOZIOŁKA” otrzymał insp. dr Rafał Kochańczyk Komendant Szkoły Policji w Katowicach, Pan Marian Lesiak Prezes Szydłowskiego Towarzystwa Strzeleckiego, Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku WSBiP w Ostrowcu Świętokrzyskim, Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie, a także nadkom. Monika Wierzbicka z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.

Swoje wyrazy uznania za zdobyte nagrody, a przede wszystkim działania podejmowane w zakresie poprawy bezpieczeństwa, przekazał wszystkim wyróżnionym p.o. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Artur Bednarek, a także Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas oraz Michał Markiewicz Prezes Zarządu Stowarzyszenia Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego .

Na zakończenie spotkania uroczyście podpisano także Program Bezpieczne Świętokrzyskie na lata 2016 – 2020.

Wczorajsze podsumowanie odbyło się w Regionalnym Centrum Naukowo – Technologicznym w Podzamczu.

Opr. MT

Źródło: KWP w Kielcach

 • Uroczyste wręczenie nagród #1
 • Uroczyste wręczenie nagród #2
 • Uroczyste wręczenie nagród #3
 • Uroczyste wręczenie nagród #4
 • Uroczyste wręczenie nagród #5
 • Uroczyste wręczenie nagród #6
 • Uroczyste wręczenie nagród #7
 • Uroczyste wręczenie nagród #8
 • Uroczyste wręczenie nagród #9
 • Uroczyste wręczenie nagród #10
 • Uroczyste wręczenie nagród #11
 • Uroczyste wręczenie nagród #12
 • Uroczyste wręczenie nagród #13
 • Uroczyste wręczenie nagród #14
 • Uroczyste wręczenie nagród #15