W Wiślicy szkolili wolontariuszy - Aktualności - KPP Busko-Zdrój

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

W Wiślicy szkolili wolontariuszy

Data publikacji 20.06.2016

Świętokrzyscy policjanci w minioną sobotę przeprowadzili szkolenie wolontariuszy, którzy będą brać udział w Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie. Szkolenie odbyło się w Wiślicy. Spotkanie było kolejnym ze zrealizowanych przedsięwzięć zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom lipcowego spotkania z Papieżem Franciszkiem.

W sobotnie przedpołudnie do Wiślicy przybyli wolontariusze, którzy w lipcu uczestniczyć będą w Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie. Ze względu na liczbę osób uczestniczących w szkoleniu, organizatorzy wybrali na miejsce spotkania wiślicką Bazylikę, największy obiekt w tej miejscowości. Szkolenie prowadziło kilku prelegentów. Jako pierwszy, funkcjonariusz z Sekcji Psychologów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach opowiedział o psychologii tłumu, o sposobach zachowania się w dużych zbiorowiskach ludzkich. Kolejnym prelegentem był policjant z buskiej komendy, który zapoznał obecnych z podstawowymi przepisami prawnymi obowiązującymi w naszym kraju i w skrócie opisał jak należy postępować w przypadku zaistnienia różnych zdarzeń. Po nim głos zabrał policjant z Wydziału Ruchu Drogowego z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. Omówił przepisy dotyczące poruszania się po drogach osób pieszych, a szczególnie kolumn pieszych. Zapoznał z sygnałami wydawanymi przez policjantów kierujących ruchem. Przedstawiciel Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego przedstawił przykłady zachowań osób, które dokonały zamachów terrorystycznych. Opisał, na co powinni zwrócić uwagę wolontariusze podczas trwania Światowych Dni Młodzieży, aby nie dopuścić do niebezpiecznych zdarzeń.

Jak nawodnić organizm podczas długotrwałego przebywania w miejscach nasłonecznionych oraz inne tematy dotyczące zdrowia, poruszali przedstawiciele Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Busku – Zdroju. 

Spotkanie w Wiślicy miało na celu jak najlepsze przygotowanie wolontariuszy do Światowych Dni Młodzież i tym samym zapewnienie wszystkim uczestnikom bezpieczeństwa.     

Opr. TP

  • Szkolenie wolontariuszy #1
  • Szkolenie wolontariuszy #2
  • Szkolenie wolontariuszy #3
  • Szkolenie wolontariuszy #4
  • Szkolenie wolontariuszy #5
  • Szkolenie wolontariuszy #6