Bezpieczeństwo podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - Aktualności - KPP Busko-Zdrój

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczeństwo podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Data publikacji 05.01.2015

11 stycznia 2015 roku odbędzie się XXIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Nad bezpieczeństwem uczestników, jak co roku, czuwać będą policjanci. Spokój podczas Finału zależy także od stosowania się do zasad bezpieczeństwa przez osoby, które w nim uczestniczą. Pamiętajmy o najmłodszych – otoczmy szczególną opieką kwestujące dzieci.

Nad bezpieczeństwem podczas WOŚP będzie czuwać kilkanaście tysięcy policjantów. Funkcjonariusze zwrócą szczególną uwagę na to, czy zbiórki są prowadzone przez osoby do tego uprawnione oraz na pozostające bez opieki kwestujące dzieci. Będą też, jak co roku, pilnować porządku na imprezach oraz asystować podczas konwojów zebranych pieniędzy.

W zbiórkę pieniędzy zaangażowanych jest wiele osób dobrej woli. Do wszystkich, a w szczególności do najmłodszych kwestujących, apelujemy, aby zachowali rozsądek. W szczególności należy:

• unikać miejsc mało uczęszczanych przez ludzi, takich jak podwórka, bramy, parki i skwery (zwłaszcza po zapadnięciu zmierzchu);

• nie chodzić samotnie, najlepiej zbierać datki w towarzystwie innych osób;

• kwestujące dzieci zawsze powinny być pod opieką dorosłych;

• w razie napadu nie starać się za wszelką cenę ratować zawartości skarbonki, pamiętając, że życie i zdrowie jest wartością nadrzędną; jeżeli już do niego dojdzie, postarajmy się zapamiętać jak najwięcej szczegółów mogących później pomóc zidentyfikować sprawcę;

• jak najszybciej powiadomić Policję o popełnionym przestępstwie; jeśli napastnik ucieka – alarmować otoczenie krzykiem;

• w wypadku podejrzenia zaistnienia niebezpieczeństwa – nie wahać się, natychmiast powiadamiać Policję, np. dzwoniąc pod numer 997 lub 112.

Warto przypomnieć, że każdy wolontariusz powinien nosić w miejscu widocznym identyfikator. Musi on zawierać dane wolontariusza, jego zdjęcie, numer zbiórki, hologram potwierdzający oryginalność identyfikatora oraz kod QR. Puszka wolontariusza musi być oklejona banderolami. W przypadku podejrzenia, że ktoś podszywa się pod wolontariusza Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy lub posługuje podrobionym identyfikatorem prosimy o niezwłoczny kontakt z policją.