Uwaga! Handel przydrożny! - Aktualności - KPP Busko-Zdrój

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Uwaga! Handel przydrożny!

Data publikacji 05.07.2016

Sezon letnio-jesienny to czas, gdy przy drogach można napotkać stoiska z owocami runa leśnego oraz płodami rolnymi. Często zarówno sprzedający jak i kierowcy zatrzymujący się by kupić oferowane grzyby, warzywa i owoce stwarzają zagrożenie w ruchu drogowym.

W rejonach kompleksów leśnych, gospodarstw sadowniczych i rolniczych bardzo często sprzedający znajdujący się na poboczach wystawiają oferowane do sprzedaży produkty wręcz na jezdnię, aby było one bardziej widoczne dla potencjalnych klientów. Wśród sprzedawców można spotkać również osoby nieletnie, bez nadzoru rodzicielskiego. Chęć sprzedaży jest często silniejsza od zdrowego rozsądku i bezpieczeństwa. Potrąceniem może skończyć się konieczność nagłego zjechania kierowcy na pobocze jezdni. 

Zagrożenie stanowią również kierowcy zatrzymujący się przy stoiskach, zarówno poprzez nagłe hamowanie najczęściej na prostym odcinku drogi jak i również zatrzymywanie się i opuszczanie pojazdu w miejscach, w których powinno się zatrzymywać wyłącznie w sytuacjach awaryjnych. Ponadto sama obecność przydrożnych stoisk rozprasza kierowców i odwraca ich uwagę od tego co dzieje się na drodze. Kupując przy drogach nie tylko narażamy siebie oraz innych uczestników ruchu drogowego na niebezpieczeństwo, ale również nabywamy towar niewiadomego pochodzenia, którego spożycie może okazać się niekorzystnym dla naszego zdrowia. Nie każdy wie, że np. miód musi posiadać etykietę informującą o źródle jego pochodzenia, natomiast grzyby odpowiedni atest. 

Jeśli posiadamy wymagane zezwolenie i podejmujemy się sprzedaży w rejonie szlaków komunikacyjnych powinniśmy to robić w miejscach bezpiecznych, nie stwarzających zagrożenia dla uczestników ruchu drogowego oraz samych sprzedawców. Ponadto, aby zwiększyć swoje bezpieczeństwo sprzedawcy powinni mieć kamizelki lub elementy odblaskowe, które zwiększą ich widoczność, a tym samym wpłyną na poprawę ich bezpieczeństwa. Osoby nieletnie powinny bezwzględnie znajdować się pod opieką dorosłych.

  • Zdjęcie poglądowe