Bezpieczeństwo podczas prac polowych - Aktualności - KPP Busko-Zdrój

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczeństwo podczas prac polowych

Data publikacji 14.07.2016

W okresie wakacji policyjne statystyki odnotowują wzrost liczby wypadków w gospodarstwach rolnych. Do nieszczęśliwego zdarzenia doszło wczoraj w gminie Solec – Zdrój. Podczas prac w gospodarstwie do silosu ze zbożem wpadł 10–letni chłopiec. Dzięki szybkiej reakcji rodziców i dziadka, chłopcu nic się nie stało. To zdarzenia zakończyło się szczęśliwie. Niestety często dochodzi do wypadków wśród dzieci angażowanych do prac rolnych.

Najwięcej czasu na prace rolne dzieci poświęcają  latem i jesienią. Aby zapobiegać wypadkom, apelujemy o rozwagę i szczególną ostrożność podczas wykonywania prac polowych. Pamiętajmy, że chwila nieuwagi, niezachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa, zmęczenie, a także rutyna może doprowadzić do nieszczęścia. Niestety ofiarami wypadków na wsi są także dzieci.

Pamiętajmy: rodzice nie mogą angażować dzieci do prac, które je nadmiernie obciążają i stwarzają zagrożenia dla rozwoju, zdrowia i życia dziecka, min:

  • prac, które narażają dzieci na nadużycia fizyczne lub psychologiczne;
  • prac pod ziemią, pod wodą, na niebezpiecznych wysokościach lub zamkniętych przestrzeniach;
  • prac z niebezpiecznymi maszynami, urządzeniami i narzędziami lub prac wiążących się z ręcznym przenoszeniem lub transportem ciężkich ładunków;
  • prac w niezdrowym środowisku, które może na przykład narażać dzieci na niebezpieczne substancje, czynniki lub procesy albo temperatury, poziomy hałasu lub wibracje szkodliwe dla ich zdrowia;
  • prac w szczególnie trudnych warunkach, zbyt długi czas pracy lub zajęcia wykonywane nocą, a także w pomieszczeniach ograniczających jego przestrzeń.

Podwórze gospodarstwa rolnego to nie tylko codzienne miejsce pracy rolnika. Tu koncentrują się często zabawy dzieci i życie rodzinne. W trakcie zabawy często dochodzi do upadków z drabiny, pogryzienia przez zwierzęta, skaleczenia, oparzenia, porażenia prądem, zatrucia środkami ochrony roślin.

Dzieci nie powinny bawić się w roboczej części gospodarstwa, gdyż może to być dla nich niebezpieczne. Ponadto przebywanie w pomieszczeniach gospodarczych małych dzieci może być szkodliwe ze względu na: zakażenie drobnoustrojami chorobotwórczymi (choroby odzwierzęce), choroby układu pokarmowego, infekcje skóry i górnych dróg oddechowych, czy pyłopochodne choroby układu oddechowego.

Opr. TP