Zakaz przewożenia towarów niebezpiecznych - Aktualności - KPP Busko-Zdrój

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zakaz przewożenia towarów niebezpiecznych

Data publikacji 20.07.2016

W związku z uroczystymi obchodami Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016, w celu ochrony życia, zdrowia i mienia osób oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, wprowadza się zakaz drogowego przewozu towarów niebezpiecznych tj. materiałów lub przedmiotów, które zgodnie z Umową europejską dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) wraz ze zmianami obowiązującymi od dnia ich wejścia w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej, ogłoszonymi we właściwy sposób, na następujących obszarach województwa świętokrzyskiego i w następujących niżej wskazanych dniach i godzinach:

  1. w dniu 21.07.2016 r. od godz. 5:00 do godz. 22:00 na terenie gminy Wiślica,
  2. w dniach od 27.07.2016 r. do 29.07.2016 r. od godz. 5:00 do godziny 24:00 na terenie powiatu kazimierskiego.

Zakaz obowiązuje na drogach publicznych i innych drogach ogólnodostępnych.

Zakaz nie dotyczy przewozu:

  1. towarów niebezpiecznych wykonywanych przez Państwową Straż Pożarną, Policję, Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Ochrony Rządu, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz przewozów konwojowanych przez te służby,
  2. paliw i substancji technicznych niezbędnych dla funkcjonowania placówek szpitalnych.

Źródło: RSO