„Razem pokonamy przemoc” - Aktualności - KPP Busko-Zdrój

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„Razem pokonamy przemoc”

Data publikacji 06.10.2016

Dzisiaj w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju odbyło się szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie pod nazwą „Razem pokonamy przemoc”. Szkolenie zorganizowane było przez Starostwo Powiatowe w Busko – Zdroju i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju przy wsparciu Komendy Powiatowej Policji w Busku – Zdroju. W spotkaniu wzięli udział policjanci, pedagodzy, pracownicy socjalni oraz inne osoby zaangażowane na co dzień w pomoc osobom dotkniętym przemocą domową.

„Razem pokonamy przemoc” to nazwa dzisiejszego spotkania dla policjantów, pedagogów, pracowników socjalnych oraz innych osób, którzy na co dzień pomagają osobom dotkniętym przemocą domową. Do prowadzenia szkolenia została zaproszona Pani Renata Durda, specjalistka ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i kierowniczka Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” w Warszawie. Prelegentka dzieliła się swoją wiedzą z uczestnikami spotkania. Każdy mógł wypowiedzieć się, jakie metody pomocy osobom dotkniętym przemocą domową oferuje reprezentowana przez niego instytucja. Był też czas na wymianę doświadczeń oraz pytania dotyczące tematu spotkania. Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem.     

Opr. TP

  • „Razem pokonamy przemoc”
  • „Razem pokonamy przemoc”
  • „Razem pokonamy przemoc”