Z uczniami o mediacjach - Aktualności - KPP Busko-Zdrój

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Z uczniami o mediacjach

Data publikacji 21.10.2016

Do soboty 22 października potrwa Tydzień Mediacji. Wczoraj w ramach popularyzacji mediacji, odbyło się spotkanie w I Liceum Ogólnokształcącym w Busku – Zdroju. Sędzia, mediator i policjant opowiadali o przebiegu tej formy rozwiązywania sporów.

Wczorajsze spotkanie zorganizowano w I Liceum Ogólnokształcącym w Busku – Zdroju. Było częścią obchodów Tygodnia Mediacji. Jednym z celów tej inicjatywy jest popularyzacja mediacji i przedstawienie stronom zalet z niej wynikających. Wśród zaproszonych gości znaleźli się sędzia, mediator i policjant.  Każdy z nich opowiedział, na czym polega mediacja. Słuchacze dowiedzieli się, że jest to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu. Taka osoba to mediator. Wspiera on przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając jednak żadnego rozwiązania – w wypracowaniu kompromisu. Obecni na sali mieli możliwość zadawania pytań i uzyskania informacji, co zrobić, żeby skorzystać z mediacji.

Opr. TP

  • Z uczniami o mediacjach
  • Z uczniami o mediacjach