Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Uwaga! Tymczasowa zmiana organizacji ruchu w okolicy cmentarza w Busku - Zdroju

Data publikacji 27.10.2016

W związku z Dniem Wszystkich Świętych w okolicy cmentarza przy ul. Langiewicza w Busku -Zdroju, nastąpi tymczasowa zmiana organizacji ruchu od 29.10.2016 r. od godz. 6:00 do 01.11.2016 r. do godz. 20:00.

Na ulicy Langiewicza na odcinku od ul. Dmowskiego do ul. Szanieckiej – ruch jednokierunkowy z wjazdem od ulicy Dmowskiego. Na ulicy Szaniecka na odcinku od ul. Dygasińskiego do ul. Langiewicza – ruch jednokierunkowy z wjazdem od ul. Langiewicza oraz zakazem zatrzymywania się po zachodniej stronie ulicy.

Kierujących prosimy o zapoznanie się z obowiązującym oznakowaniem i zastosowanie się do niego oraz stosowanie się do poleceń wydawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem. Zmieniona organizacja ruchu ma na celu ułatwienie i usprawnienie dojazdu dla osób odwiedzających cmentarz.

Schemat tymczasowej organizacji ruchu w okolicy cmentarza.

Opr. TP

Źródło: UMiG w Busku – Zdroju