Policjant przestrzegał przed odpowiedzialnością karną - Aktualności - KPP Busko-Zdrój

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Policjant przestrzegał przed odpowiedzialnością karną

Data publikacji 28.10.2016

Trwają spotkania uczniów klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego w Busku – Zdroju z policjantem. Podczas wizyt poruszany jest temat odpowiedzialności prawnej młodzieży w świetle ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Podczas spotkań uczniowie mają okazję zapoznać się z karami grożącymi za popełnienie czynu karalnego.

Co roku organizowane jest spotkanie policjanta z młodzieżą klas I szkół ponadgimnazjalnych. W trakcie takich pogadanek, uczniowie dowiadują się, co to jest czyn karalny, jakie zachowanie może świadczyć o przejawach demoralizacji. Młodzi ludzie wielokrotnie dokonując czynu karalnego nie mają świadomości, że zdarzenie w którym biorą udział, nosi znamiona przestępstwa lub wykroczenia. Nie zdają sobie oni również sprawy z konsekwencji prawnych w przypadku popełnienia czynu karalnego. Podnoszenie świadomości prawnej u młodzieży jest niezwykle ważne zarówno dla społeczności lokalnej, jak i dla młodych ludzi, którzy dzięki lepszej znajomości prawa mogą w przyszłości uniknąć wielu kłopotów. W spotkaniach bierze udział młodzież ze wszystkich klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego w Busku – Zdroju.

Opr. TP