Podczas wywiadówki o profilaktyce antynarkotykowej - Aktualności - KPP Busko-Zdrój

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Podczas wywiadówki o profilaktyce antynarkotykowej

Data publikacji 25.11.2016

W ramach kampanii „Trzeba zacząć od dorosłych”, policjant wziął udział w wywiadówce. Spotkanie odbyło się wczoraj w Szkole Podstawowej w Zbludowicach. Podczas spotkania mundurowy przekazał informacje dotyczące kar grożących za posiadanie dopalaczy i narkotyków.

Wczorajsze spotkanie z policjantem odbyło się przy okazji wywiadówki w Szkole Podstawowej w Zbludowicach. W spotkaniu uczestniczył policjant zajmujący się profilaktyką społeczną. Na początku zgromadzeni obejrzeli film opracowany przez Komendę Wojewódzką Policji w Kielcach, wspomagający działania pod nazwą „Trzeba zacząć od dorosłych” w ramach Ogólnopolskiej Kampanii „Dopalacze kradną życie”.  W trakcie spotkania z rodzicami uczniów, policjant prowadzący pogadankę, omówił działanie najpopularniejszych środków odurzających, opisał ich wygląd oraz wygląd akcesoriów służących do ich zażywania. Przedstawił zebranym sposoby rozpoznawania zjawiska narkomanii. Zapoznał rodziców z konsekwencjami prawnymi posiadania dopalaczy, narkotyków czy innych środków psychoaktywnych.

W wywiadówce brała również udział przedstawicielka Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Busku – Zdroju, która opowiedziała zebranym o skutkach zdrowotnych zażywania dopalaczy. Przedstawiła na przykładowych slajdach wygląd opakowań, w jakich sprzedawane są dopalacze. Omówiła dane statystyczne dotyczące wieku osób sięgających po dopalacze oraz nowe kanały dystrybucji takich środków. Apelowała, aby nie nabywać „artykułów kolekcjonerskich”, które są niczym innym jak dopalaczami. 

Prowadzone spotkania mają na celu uświadomienie rodzicom niebezpieczeństw związanych z dopalaczami, narkotykami oraz innymi środkami psychoaktywnymi.         

Opr. TP

  • Policjant uczestniczący w wywiadówce
  • Policjant uczestniczący w wywiadówce