Buscy policjanci podsumowali rok 2016 - Aktualności - KPP Busko-Zdrój

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Buscy policjanci podsumowali rok 2016

Data publikacji 26.01.2017

Dzisiaj w świetlicy buskiej komendy odbyła się odprawa podsumowująca rok pracy policjantów. Uczestniczył w niej Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach inspektor Artur Bednarek, a także kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Busku - Zdroju, funkcjonariusze oraz zaproszeni goście. Nie zabrakło przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości: Prezesa Sądu Rejonowego w Busku – Zdroju i Zastępcy Prokuratora Rejonowego w Busku – Zdroju. Obecni byli przedstawiciele lokalnych władz ze Starostą Buskim na czele, władze samorządowe gmin powiatu buskiego, kapelan ks. Stanisław Kondrak oraz służby mundurowe.

Jako pierwszy głos zabrał Komendant Powiatowy Policji w Busku – Zdroju. Inspektor Jakub Kosiń omówił i podsumował cały rok pracy naszych policjantów. Omówione zostały rodzaje najczęściej popełnianych przestępstw i wykroczeń, przedstawione porównania i odniesienia do lat ubiegłych.  Korzystając z prezentacji multimedialnej, każdy mógł zobaczyć skuteczność funkcjonariuszy w wykrywaniu sprawców przestępstw. Inspektor Jakub Kosiń podkreślił wkład samorządów lokalnych w poprawę bezpieczeństwa publicznego na trenie powiatu. Włodarze gmin dofinansowali między innymi zakup trzech nowych radiowozów, dodatkowe służby patrolowe czy też zakupili urządzenia do badania stanu trzeźwości kierujących. W swoim wystąpieniu odniósł się również do priorytetów na rok 2017. Buska Policja ma być szybka, skuteczna i przyjazna obywatelom.   

Następnie głos zabierali zaproszeni goście. W swoim przemówieniu Starosta Buski wyraził uznanie dla pracy policjantów i w imieniu samorządów powiatu zadeklarował chęć dalszej współpracy, która zaowocuje poprawą bezpieczeństwa. Zastępca Prokuratora Rejonowego w Busku – Zdroju, Pani Aneta Wodecka–Kular za współpracę szczególnie podziękowała policjantom Wydziału Kryminalnego. Zadeklarowała pomoc, aby w bieżącym roku „kryminalni” byli jeszcze bardziej skuteczni w ujawnianiu i ściganiu sprawców przestępstw.  

Odprawę podsumował Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Artur Bednarek. Podziękował policjantom za ich sumienną pracę. Zaznaczył jednocześnie, że należy podejmować dalsze działania zmierzające do poprawy skuteczności ścigania sprawców przestępstw i poprawy ogólnego bezpieczeństwa.

Dla kierownictwa buskiej Policji priorytetami na rok 2017 są min: poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, dzielnicowy jako policjant pierwszego kontaktu z obywatelem, zwalczanie przestępczości narkotykowej oraz gospodarczej.

Odprawa zakończyła się złożeniem meldunku przez Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego, asp. szt. Grzegorza Mysiora.

Opr. TP

 • Buscy policjanci podsumowali rok 2016 #4
 • Buscy policjanci podsumowali rok 2016 #5
 • Buscy policjanci podsumowali rok 2016 #6
 • Buscy policjanci podsumowali rok 2016 #7
 • Buscy policjanci podsumowali rok 2016 #8
 • Buscy policjanci podsumowali rok 2016 #9
 • Buscy policjanci podsumowali rok 2016 #10
 • Buscy policjanci podsumowali rok 2016 #11
 • Buscy policjanci podsumowali rok 2016 #12
 • Buscy policjanci podsumowali rok 2016 #13
 • Buscy policjanci podsumowali rok 2016 #14
 • Buscy policjanci podsumowali rok 2016 #15
 • Buscy policjanci podsumowali rok 2016 #1
 • Buscy policjanci podsumowali rok 2016 #2
 • Buscy policjanci podsumowali rok 2016 #3