Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa – zgłoś zagrożenie w miejscu swojego zamieszkania

Data publikacji 20.02.2017

Już ponad cztery miesiące w województwie świętokrzyskim działa Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Coraz chętniej za pośrednictwem interaktywnej strony internetowej dokonujemy zgłoszeń miejsc, gdzie występują zagrożenia bezpieczeństwa.

Do 20 lutego br. za pośrednictwem ,,MAPY’’ na terenie powiatu buskiego naniesiono ponad 200 zgłoszeń. Każde zgłoszenie traktowane jest bardzo poważnie i jest weryfikowane przez policjantów. Do tej pory większość zgłoszeń dotyczy przekraczania dozwolonej prędkości, spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych i nieprawidłowego parkowania. Za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa można przekazywać informacje o zagrożeniach występujących w okolicy, w miejscu zamieszkania. Naniesione zagrożenia ukierunkują działania Policji. Zgłoszenia są anonimowe – nie trzeba podawać swoich danych.

Jak dodać zgłoszenie?

W celu dodania zagrożenia należy wejść na stronę internetową komendy głównej, komendy wojewódzkiej, miejskiej lub powiatowej Policji. Tam należy odszukać ikonę, którą prezentujemy poniżej.

Po kliknięciu, zostaniemy przekierowani na stronę z interaktywną mapą.

Klikając na znak „+” znajdujący się w prawym dolnym rogu ekranu, ujrzymy okno z ikonkami zagrożeń.

Następną czynnością jest wybranie ikony z zagrożeniem które chcemy dodać do MAPY i kliknięcie miejsca gdzie chcemy umieścić to zagrożenie.

Po wykonaniu tych czynności, zobaczymy okno jak poniżej.

Jeżeli nie jest to zgłoszenie alarmowe, należy przycisnąć przycisk „ZGŁOŚ” , w innym przypadku należy korzystać z numerów alarmowych 997 lub 112.

Przekazanie tych informacji zajmuje tylko kilka chwil. W razie potrzeby można skorzystać z instrukcji obsługi. Zgłoszenie trafi do policjantów odpowiedniej komórki Policji. Z narzędzia należy korzystać w sposób rozsądny. Każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję Policji. Z jednego komputera można zgłosić jedno zagrożenie na dobę.

MAPA nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji bądź zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia. W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 997 lub 112.

Opr. TP