Spotkanie młodzieży z funkcjonariuszem policji - Aktualności - KPP Busko-Zdrój

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie młodzieży z funkcjonariuszem policji

Data publikacji 02.03.2017

Policjantka zajmująca się profilaktyką społeczną z Komendy Powiatowej Policji w Busku – Zdroju prowadziła spotkania kierowane do młodzieży. Mundurowa przeprowadziła prelekcje na temat zagrożeń towarzyszących w korzystaniu z Internetu, powiedziała o odpowiedzialności nieletnich za czyny karalne w obszarze cyberprzestępczości i narkomanii.

Przeprowadzone w Zespole Szkół Techniczno - Informatycznym prelekcje miały na celu uświadomienie młodzieży o zagrożeniach płynących z zażywania środków psychoaktywnych, użytkowania Internetu i telefonii komórkowej, a jednocześnie zapoznanie z zasadami odpowiedzialnego i bezpiecznego korzystania z tych technologii. Policjantka zajmująca się profilaktyką społeczną z Komendy Powiatowej Policji w Busku - Zdroju podczas spotkań wykorzystała prezentację multimedialną oraz filmy edukacyjne. Uczniowie dowiedzieli się  jak postępować w przypadku zetknięcia z przemocą w wirtualnym świecie. Mundurowa uświadamiała o odpowiedzialności nieletnich za czyny związane z przestępczością  i powiedziała jak zapobiegać w przyszłości popełnianiu przestępstw przez młodzież.


Drugim ważnym tematem poruszanych podczas spotkań były narkotyki i dopalacze. Istotnym zagadnieniem było zwrócenie uwagi na zagrożenia związane z sięganiem młodych osób po używki, w szczególności alkohol i narkotyki, w tym „zabójcze” w skutkach dopalacze. Funkcjonariuszka przypomniała młodzieży, że w polskim prawie wszystko co związane jest z narkotykami (posiadanie, zażywanie, sprzedawanie) jest nielegalne. Ostrzeżenia dotyczyły również dopalaczy.

Na koniec spotkania policjantka odpowiedziała na wszystkie zadawane pytania związane z poruszaną tematyką.

Opr. JK

Źródło: KPP w Busku - Zdroju

  • Spotkanie młodzieży z funkcjonariuszem policji
  • Spotkanie młodzieży z funkcjonariuszem policji