Niewybuch, nie ruszaj! - Aktualności - KPP Busko-Zdrój

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Niewybuch, nie ruszaj!

Data publikacji 07.03.2017

Wczoraj do dyżurnego Policji w Busku – Zdroju zadzwoniła osoba, która poinformowała, że zauważyła niewybuch. Na miejsce pojechali policjanci. Tam potwierdzili, że znaleziony przedmiot to najprawdopodobniej pocisk artyleryjski pochodzący z okresu II wojny światowej. Policjanci apelują - nie dotykaj, a w szczególności nie podnoś, nie przesuwaj przedmiotów przypominających pociski, bomby lotnicze lub mogące zawierać materiał wybuchowy.

Zachowanie osoby, która wczoraj powiadomiła o znalezieniu przedmiotu przypominającego niewybuch, było jak najbardziej właściwe. O znalezisku natychmiast poinformowała odpowiednie służby. Zdarza się jednak, że niektóre osoby próbują przenosić, podnosić, a nawet przecinać pociski, bomby lotnicze, czy inne przedmioty mogące zawierać materiał wybuchowy. Przestrzegamy przed takim zachowaniem, które może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia.   

Materiały niebezpieczne, to między innymi:

 • Przedmioty pochodzenia wojskowego np. zapalniki, pociski, bomby lotnicze, naboje artyleryjskie i karabinowe, granaty, miny, materiały wybuchowe, złom metalowy zawierający resztki materiałów wybuchowych.
 • Materiały pochodzenia wojskowego lub przemysłowego które są łatwopalne, żrące, trujące i grożą niebezpieczeństwem przy manipulowaniu nimi lub w zetknięciu z powietrzem albo wysoką temperaturą np. zawartość butli stalowych, gaśnic, resztki substancji w aparaturze laboratoryjnej.

MATERIAŁ WYBUCHOWY STOSOWANY W TECHNICE WOJSKOWEJ JEST CAŁKOWICIE ODPORNY NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE I NIEZALEŻNIE OD DATY PRODUKCJI ZACHOWUJE WŁAŚCIWOŚCI WYBUCHOWE.

W PRZYPADKU ODNALEZIENIA PODEJRZANEGO PRZEDMIOTU:

 • nie odkopuj,
 • nie dotykaj, a w szczególności nie podnoś, nie przesuwaj, nie używaj wobec przedmiotu jakichkolwiek narzędzi,
 • nie wrzucaj do ogniska, stawów lub głębokich rowów,
 • w miarę możliwości zabezpiecz miejsce znalezienia przed dostępem innych osób,
 • powiadom Policję - stosuj się do ich wskazówek,
 • do czasu przyjazdu wezwanych służb pozostań w pobliżu znaleziska - nie dopuść innych osób do zbliżania się lub manipulowania przedmiotem.

PAMIĘTAJ:

 • nie wchodź na tereny oznakowane zakazem wstępu (poligony, place ćwiczeń, strzelnice, magazyny)
 • nie dotykaj, nie manipuluj przy znalezionych podejrzanych przedmiotach (bombach, pociskach, amunicji, granatach)
 • zapoznaj swoje dzieci ze sposobem postępowania w tego typu przypadkach.

Opr. TP

 • Znaleziony niewybuch