STOP AGRESJI DROGOWEJ - WIDZIAŁEŚ – POINFORMUJ - Aktualności - KPP Busko-Zdrój

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

STOP AGRESJI DROGOWEJ - WIDZIAŁEŚ – POINFORMUJ

Data publikacji 15.03.2017

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach istnieje specjalna skrzynka kontaktowa poczty elektronicznej. Na adres e – mail: stopagresjidrogowej@ki.policja.gov.pl można przesyłać filmy z przejawami agresywnych zachowań użytkowników dróg, w szczególności kierujących.

W ostatnim czasie coraz powszechniejszym zjawiskiem jest rejestrowanie przebiegu jazdy przez kierujących pojazdami. Rosnąca świadomość społeczeństwa na temat zagrożeń wynikających z niebezpiecznej jazdy, a także brak przyzwolenia na takie zachowanie powodują, że kierujący coraz częściej udostępniają Policji zarejestrowane materiały (w formie elektronicznej lub zdjęć), oczekując pociągnięcia do odpowiedzialności sprawców naruszeń w ruchu drogowym.
Zarejestrowany materiał przekazywany jest Policji najczęściej w formie elektronicznej, na przypadkowo napotkany adres skrzynki pocztowej, co powoduje, że informacja o naruszeniu dociera do właściwej jednostki Policji z opóźnieniem.
Aby możliwe było wyciągniecie konsekwencji wobec „bohaterów” filmików, na których widać agresywne zachowania na drodze konieczne jest podanie niezbędnych informacji:
- daty, godziny i miejsca zdarzenia (miejscowość, nr drogi/ulica),
- danych dotyczących pojazdu: numer rejestracyjny, marka,
- danych zgłaszającego: imię i nazwisko, adres do korespondencji, tel. kontaktowy.
Takie filmy osoby z regionu świętokrzyskiego mogą przesyłać na adres e-mail:
stopagresjidrogowej@ki.policja.gov.pl
Jeżeli właściciel filmu nie potrafi przesłać pliku, ze względu na jego rozmiar, który przekracza limit serwera – powinien przekazać materiał w najbliższej jednostce Policji.
Należy pamiętać, że każdy sposób przekazania informacji o popełnionym czynie zabronionym ma wartość zawiadomienia.