Policjantka o odpowiedzialności nieletnich. - Aktualności - KPP Busko-Zdrój

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Policjantka o odpowiedzialności nieletnich.

Data publikacji 04.04.2017

Policjantka buskiej komendy spotkała się z uczniami jeden ze szkół podstawowych w Busku – Zdroju. Mundurowa podczas prowadzonej prelekcji przekazała uczniom podstawowe informacje dotyczące odpowiedzialności karnej nieletnich oraz przejawów demoralizacji.

Wczoraj uczniowie Szkoły Podstawowej w Busku - Zdroju wzięli udział w prelekcji na temat odpowiedzialności karnej nieletnich. Policjantka zajmująca się profilaktyką szczególną uwagę zwróciła na przepisy Kodeksu karnego i Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz wynikające z nich konsekwencje dla młodzieży. Podczas prelekcji uczniowie dowiedzieli się, kto to jest osoba nieletnia, małoletnia i młodociany. Ponadto uczniowie zostali uświadomieni, że młody człowiek, który ukończy 15 lat i popełni poważne przestępstwo może odpowiadać jak osoba dorosła.

Uczniowie poznali znaczenie pojęć: czynu karalnego, demoralizacji. Policjantka wymieniała najczęstsze zachowania, które mogą być powodem konfliktu z prawem: uchylanie się od obowiązku szkolnego (wagary), palenie papierosów, spożywanie alkoholu, stosowanie środków odurzających. Omówione zostały przypadki wyśmiewania, obrażania, dręczenia, publikowania zdjęć bez zgody, za pomocą telefonów komórkowych czy Internetu. Uczniowie obejrzeli filmy edukacyjne dotyczące nieletnich.

Mamy nadzieję, że świadomość odpowiedzialności uchroni małoletnich przed nieodpowiednim zachowaniem się w codziennym życiu.

Uczniowie z dużym zaangażowaniem uczestniczyli w spotkaniu. Chętnie odpowiadali na pytania i z wielkim zainteresowaniem słuchali policjantki.

 

 

 

 

Opr. JK

Źródło KPP Busko - Zdrój