Z gimnazjalistami o odpowiedzialności karnej nieletnich - Aktualności - KPP Busko-Zdrój

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Z gimnazjalistami o odpowiedzialności karnej nieletnich

Data publikacji 13.04.2017

Na początku tygodnia, dzielnicowa z Komisariatu Policji w Stopnicy spotkała się z uczniami Gimnazjum w Gnojnie. Podczas wizyty poruszała temat odpowiedzialności prawnej młodzieży w świetle ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Podczas spotkania uczniowie mieli okazję zapoznać się z karami grożącymi za popełnienie czynu karalnego.

Policjanci cyklicznie prowadzą spotkania z młodzieżą ucząca się w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. W trakcie takich zajęć nieletni dowiadują się, co to jest czyn karalny, jakie zachowanie może świadczyć o przejawach demoralizacji. W poniedziałek dzielnicowa z Komisariatu Policji w Stopnicy odwiedziła uczniów Gimnazjum w Gnojnie. Często młodzi ludzie nie mają świadomości, że zdarzenie w którym biorą udział, nosi znamiona przestępstwa lub wykroczenia Funkcjonariuszka uświadomiła młodzieży, że dokonując czynu karalnego zostaną pociągnięci do odpowiedzialności karnej.  

Opr. TP