Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„Reaguję – nie kabluję” - debata z młodzieżą w Busku – Zdroju

Data publikacji 25.04.2017

Wczoraj w Busku – Zdroju w I Liceum Ogólnokształcącym odbyła się debata z młodzieżą. „Reaguję – nie kabluję” to hasło przewodnie nie tylko wczorajszej debaty, ale cyklu spotkań zaplanowanych we wszystkich miastach powiatowych województwa świętokrzyskiego. Prowadzącym debatę był Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach ds. Ochrony Praw Człowieka mł. insp. Gerard Bah.

Debata rozpoczęła się od krótkiego wystąpienia mł. asp. Tomasza Piwowarskiego – oficera prasowego. Powitał on przybyłych gości i przestawił założenia kampanii społecznej „Służąc niesiemy bezpieczeństwo”, w ramach której odbyła się wczorajsza debata. Omówił również zasady działania aplikacji mobilnej „Moja Komenda”, która została stworzona w celu ułatwienia kontaktów społeczeństwa z Policją, a szczególnie z dzielnicowym. Następnie głos zabrał Komendant Powiatowy Policji w Busku – Zdroju insp. Jakub Kosiń. Pan Komendant uświadomił obecnym, że na poczucie bezpieczeństwa ma wpływ każdy z nas. Jako przykład podał Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, gdzie każdy może zgłosić występujące w okolicy miejsca zamieszkania zagrożenie.       

Debatę poprowadził mł. insp. Gerard Bah. Podczas swojego wystąpienia, na konkretnych przykładach omówił działanie, a czasami brak działania osób – świadków lub uczestników pewnych zdarzeń. Zachęcał do reagowania na przejawy przemocy w przestrzeni publicznej. Udowodnił, że najmniejszy gest pomocy z naszej strony, może komuś czasami uratować życie. Każdy z obecnych mógł zabrać głos i wypowiedzieć się w temacie reagowania na przypadki, gdy komuś dzieje się krzywda. Podsumowaniem wczorajszego spotkania był wniosek, że kto nie reaguje, ten akceptuje fakt, że komuś dzieje się krzywda.

Opr. TP

  • „Reaguję – nie kabluję” - debata z młodzieżą w Busku – Zdroju #1
  • „Reaguję – nie kabluję” - debata z młodzieżą w Busku – Zdroju #2
  • „Reaguję – nie kabluję” - debata z młodzieżą w Busku – Zdroju #3
  • „Reaguję – nie kabluję” - debata z młodzieżą w Busku – Zdroju #4
  • „Reaguję – nie kabluję” - debata z młodzieżą w Busku – Zdroju #5
  • „Reaguję – nie kabluję” - debata z młodzieżą w Busku – Zdroju #6