Dni Profilaktyki w Gimnazjum w Jarosławicach - Aktualności - KPP Busko-Zdrój

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Dni Profilaktyki w Gimnazjum w Jarosławicach

Data publikacji 15.05.2017

Dzisiaj dzielnicowa z Komisariatu Policji w Stopnicy w ramach XV Świętokrzyskich Dni Profilaktyki wzięła udział w spotkania z uczniami Gimnazjum w Jarosławicach. Tegoroczna edycja spotkań przebiega pod hasłem „Rodzina Twój bezpieczny świat”. Policjantka omówiła konsekwencje prawne posiadania narkotyków lub dopalaczy.

Dzielnicowa odwiedziła dzisiaj młodzież szkolną z Gimnazjum w Jarosławicach. Spotkanie odbyło się w ramach XV edycji Świętokrzyskich Dni Profilaktyki. W spotkaniu oprócz mundurowej uczestniczyli przedstawiciele Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Busku – Zdroju oraz Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Busku – Zdroju. Policjantka w trakcie swojego wystąpienia omówiła konsekwencje prawne posiadania narkotyków lub dopalaczy. Przypominała uczniom o odpowiedzialnym korzystaniu z portali społecznościowych, o konsekwencjach, jakie może nieść za sobą umieszczanie swoich danych osobowych. Przedstawicielka Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Busku – Zdroju zapoznała zebranych z konsekwencjami zdrowotnymi zażywania dopalaczy, narkotyków oraz innych środków psychoaktywnych. Pracownik Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej poinformował zebranych, gdzie szukać porady, aby uzyskać pomoc w trudnych sytuacjach życiowych.

Opr. TP

  • Dni Profilaktyki w Gimnazjum w Jarosławicach
  • Dni Profilaktyki w Gimnazjum w Jarosławicach