Bezpieczne Ferie 2015 z buskimi policjantami - Aktualności - KPP Busko-Zdrój

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczne Ferie 2015 z buskimi policjantami

Data publikacji 19.02.2015

Buscy dzielnicowi podczas tegorocznych ferii zimowych podejmują wiele działań mających na celu zapewnienie bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży. Aby ferie były bezpieczne oprócz zwiększonej liczby patroli, czuwających nad bezpieczeństwem mieszkańców, policjanci odwiedzają także miejsca, w których uczniowie spędzają czas wolny od szkolnej nauki.

Podczas ferii zimowych, policjanci szczególną uwagę zwracają na zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Buscy dzielnicowi spotykają się z młodzieżą szkolną w świetlicach środowiskowych. Przypominają jak należy zachowywać się na drogach, będąc pieszym uczestnikiem ruchu drogowego, jak przechodzić przez jezdnię i w jakich miejscach to robić. Radzili jak korzystać ze środków komunikacji publicznej, aby nie zostać okradzionym, jak zachować się podczas spędzania czasu wolnego w domu pod nieobecność rodziców oraz w trakcie zabaw na świeżym powietrzu. Dzielnicowi podejmują też wiele inicjatyw. Zaliczyć do nich można udział w rozgrywkach w ping ponga oraz bilard, w świetlicy środowiskowej przy Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Busku – Zdroju. Realizowane przedsięwzięcia przybliżają uczniom wiedzę na temat występujących zagrożeń oraz wskazują sposoby ich unikania.

Opr. TP