Kontrole „gimbusów” w powiecie buskim. - Aktualności - KPP Busko-Zdrój

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kontrole „gimbusów” w powiecie buskim.

Data publikacji 08.09.2017

Dzisiaj policjanci z Zespołu Ruchu Drogowego z buskiej komendy skontrolowali 9 busów i autobusów dowożących dzieci do i ze szkół. Działania ukierunkowane były na poprawę bezpieczeństwa osób korzystających z tego typu transportu. Policjanci sprawdzali stan techniczny autobusów, uprawnienia do kierowania, dokumenty wymagane podczas kontroli drogowej, jak również stan trzeźwości kierowców. W wyniku podjętych działań zatrzymano dwa dowody rejestracyjne.

W pierwszych dniach nowego roku szkolnego, priorytetowym działaniem policjantów ruchu drogowego jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w drodze do i ze szkoły. Jednym z działań mundurowych jest kontrolowanie środków zorganizowanego transportu. Podczas prowadzonych działań policjanci szczególną uwagę zwracają na stan trzeźwości kierujących, obowiązkowe wyposażenie autobusów, ich właściwe oznakowanie, liczbę przewożonych pasażerów, stan techniczny pojazdów oraz przestrzeganie przez kierujących obowiązujących przepisów  Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym.

Dzisiaj policjanci skontrolowali 9 busów i autobusów. Kontrole miały miejsce w Wiślicy i w Busku – Zdroju, pod jedną ze szkół podstawowych. W dwóch kontrolowanych pojazdach mundurowi stwierdzili usterki, za które zatrzymali dowody rejestracyjne. Również dwóch kierujących zostało ukaranych mandatami karnymi za naruszenie przepisów o transporcie drogowym. Policjanci sporządzili dwa protokoły pokontrolne, które zostaną wysłane do Inspekcji Transportu Drogowego. W najbliższych dniach policjanci z Zespołu Ruchu Drogowego z buskiej komendy odwiedzą inne miejscowości w powiecie, gdzie poddadzą drobiazgowej kontroli pojazdy dowożące dzieci i młodzież do szkół.  

Przypominamy, że czasie codziennej służby w rejonach szkół oraz na trasach, po których odbywa się przejazd autobusów szkolnych, policjanci będą dokonywać szczegółowych kontroli, zwracając uwagę na następujące elementy:

Właściwy stan techniczny autobusów, a w szczególności:

  • sprawność układu kierowniczego, hamulcowego oraz jezdnego,
  • sprawność oświetlenia.

Stosowanie oznakowania pojazdu, jako autobus szkolny:

  • oznakowanie z przodu i tyłu odpowiednimi tablicami.

Przewóz osób zgodnie z liczbą miejsc oznaczoną w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Zachowanie okresowych badań technicznych.

Braki w wyposażeniu dodatkowym autobusu:

  • gaśnica,
  • ogumione koło zapasowe,
  • apteczka pierwszej pomocy.

Ponadto na kierującym autobusem szkolnym spoczywają następujące obowiązki:

  • włączenie świateł awaryjnych w czasie wsiadania i wysiadania dzieci z autobusu,
  • nadzór i opieka nad dziećmi wsiadającymi i wysiadającymi z autobusu szkolnego w przypadku braku osoby odpowiedzialnej za ich przewóz,
  • zasłonięcia lub zdjęcia tablic z napisem „autobus szkolny” w czasie, gdy nie przewozi dzieci.  

Opr. TP