Rusza wojewódzki konkurs pn. "Bezpieczeństwo na Piątkę" - Aktualności - KPP Busko-Zdrój

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Rusza wojewódzki konkurs pn. "Bezpieczeństwo na Piątkę"

Data publikacji 02.10.2017

Wydział Prewencji i Wydział Ruchu Drogowego KWP w Kielcach wspólnie z Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz Wojewodą Świętokrzyskim, jak co roku, ogłaszają XI edycję wojewódzkiego konkursu pn. „Bezpieczeństwo na Piątkę”. Konkurs ma charakter wieloetapowy i skierowany jest do uczniów klas V szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego.

Olimpiada Bezpieczeństwa” jest akcją profilaktyczną organizowaną co roku przez Wydział Prewencji i Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji, Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, Wojewodę Świętokrzyskiego, WORD, KRUS, Automobilklub w Kielcach i Targi Kielce. Jest to finał wojewódzki całorocznego konkursu pn. „Bezpieczeństwo na Piątkę”. W akcji uczestniczą również inne podmioty, które zapewniają atrakcje dla dzieci uczestniczących w konkursie, m.in.: Państwowa Straż Pożarna, Agencja Rynku Rolnego , Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.W finale uczestniczą laureaci etapów powiatowych oraz ich drużyny kibiców.

Podczas olimpiady rozgrywane są liczne konkurencje, podczas których młodzież musi się wykazać znajomością udzielania pomocy przedmedycznej, zasad bezpieczeństwa ogólnego oraz znajomości przepisów ruchu drogowego, a także znajomością zagrożeń w rolnictwie i wskazywaniem prac polowych, jakich dzieci nie powinny wykonywać. Rozgrywane są również liczne konkursy; między innymi : test wiedzy - dot. znajomości przepisów ruchu drogowego połączony z torem przeszkód oraz zasad bezpieczeństwa podczas prac polowych; sprawnościowe –  wyszukiwanie zaginionych przedmiotów w zadymionym pomieszczeniu, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W czasie  olimpiady wyświetlane są filmy i prezentacje  dot. bezpieczeństwa.

Wszystkie konkurencje są rozdzielone występami artystycznymi zespołów dziecięcych, pokazem mody „odblaskowej” , pokazami fitness oraz tresury policyjnych psów służbowych. Uczestnicy zwiedzają również stoiska przygotowane przez współorganizatorów i zaproszone podmioty, gdzie mogą zapoznać się ze specyfiką ich pracy.

Podczas trwania imprezy młodzież może obejrzeć sprzęt specjalistyczny policyjny, wojskowy oraz strażacki. Można spotkać się również ze znanymi i lubianymi artystami lub sportowcami.

Na zakończenie olimpiady rozdawane są nagrody wyróżniającym się drużynom oraz kibicom.

Celem olimpiady jest:

-promowanie wśród najmłodszych bezpiecznego zachowania w życiu codziennym;

-utrwalanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym;

-promowanie zasady fair play podczas rywalizacji sportowej oraz w trakcie kibicowania.

 

W załączniku regulamin konkursu.

Pliki do pobrania