Bezpieczny kuracjusz – szkolenie dla seniorów - Aktualności - KPP Busko-Zdrój

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczny kuracjusz – szkolenie dla seniorów

Data publikacji 14.11.2017

Wczoraj w jednym z buskich sanatoriów odbyło się spotkanie policjanta z kuracjuszami przebywającymi na leczeniu. Celem wizyty było uświadomienie starszym osobom, jakie zagrożenia mogą spotkać ich w codziennym życiu. Funkcjonariusz mówił o oszustwach metodą „na wnuczka”, „krewnego” lub „policjanta”. Omówił sposoby unikania zagrożeń, radził jak nie stać się ofiarą przestępców.

Do spotkania z seniorami przebywającymi na kuracji doszło w jednym z sanatoriów w Busku – Zdroju. Wczorajsze szkolenie prowadził funkcjonariusz z buskiej komendy Policji. Policjant zapoznał zebranych z formami działalności przestępczej, na jakie mogą być narażeni ze strony oszustów. Mundurowy apelował, aby pod żadnym pozorem nie przekazywać pieniędzy lub rzeczy wartościowych osobom nieznanym. Uświadomił seniorom, że policjanci nigdy nie uczestniczą w przekazywaniu jakichkolwiek pieniędzy oraz nie proszą o ich użyczenie! Przestrzegał przed oszustwami oraz udzielał porad jak nie stać się ofiarą przestępstwa.  

Obecnym na spotkaniu seniorom, policjant rozdał specjalnie dla nich opracowane ulotki informacyjno – profilaktyczne.     

Opr. TP