„Bezpieczny Weekend – Boże Narodzenie 2017” w powiecie buskim - Aktualności - KPP Busko-Zdrój

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„Bezpieczny Weekend – Boże Narodzenie 2017” w powiecie buskim

Data publikacji 27.12.2017

Przez całe święta prowadzona była akcja „Bezpieczny Weekend – Boże Narodzenia 2017”. Podczas ostatniego weekendu, na drogach powiatu buskiego pracowały wzmożone policyjne patrole.

Działania rozpoczęły się w czwartek 22 grudnia o godzinie 6:00, a zakończyły wczoraj o 24:00. W tym czasie wzmożone policyjne patrole czuwały nad bezpieczeństwem mieszkańców naszego powiatu. Policjanci zwracali szczególną uwagę na stan trzeźwości, korzystanie z pasów bezpieczeństwa oraz respektowanie przepisów ruchu drogowego. W trakcie przedłużonego świątecznego weekendu doszło do 9 kolizji, 4 wypadków w których rany odniosły 3 osoby oraz jedna osoba, pieszy zginął na miejscu. Podczas podejmowanych kontroli mundurowi ujawnili dwóch nietrzeźwych kierujących pojazdami. Policjanci zatrzymali 6 kierującym prawa jazdy na 3 miesiące za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym. 

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w sobotę, 23 grudnia br. na oznakowanym przejściu dla pieszych na drodze krajowej nr 73 w miejscowości Mikułowice. W wyniku potrącenia przez pojazdu marki Audi śmierć na miejscu poniósł 65 – letni mężczyzna.

Przypominamy prawa i obowiązki kierującego:

Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, zobowiązany jest zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość i ustąpić pierwszeństwa osobom znajdującym się na przejściu.

Gdy w pobliżu przejścia znajdują się piesi, kierujący pojazdem powinien liczyć się z tym, że mogą oni zechcieć przejść na drugą stronę drogi. Jeżeli kierujący zauważy, że osoba przechodząca przez jezdnię jest niepełnosprawna (np. używa białej laski, porusza się o kulach itp.), to powinien się zatrzymać i ustąpić takiej osobie pierwszeństwa. Wjeżdżając na skrzyżowanie, kierujący pojazdem musi ustąpić pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu, nawet w sytuacji, gdy dla pojazdów podawany jest zielony sygnał. Podyktowane jest to koniecznością umożliwienia opuszczenia jezdni przez pieszego. Przepis ten obejmuje też rowerzystów przejeżdżających przez jezdnię.

Ruch na przejściach dla pieszych może być także kierowany przez osoby do tego uprawnione (np. osoba nadzorująca przejście dzieci przez drogę w okolicach szkół). Osoby takie są odpowiednio oznaczone i należy stosować się do ich poleceń.

Skręcając w drogę poprzeczną, kierujący pojazdem zobowiązany jest ustąpić pierwszeństwa pieszym przekraczającym jezdnię tej drogi, nawet gdy nie poruszają się oni na przejściu dla pieszych. 

W momencie, gdy konieczne jest przejechanie pojazdem przez chodnik lub podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni, kierujący pojazdem zobowiązany jest ustąpić pierwszeństwa pieszym i jechać powoli.

Także podczas jazdy po drodze w strefie zamieszkania kierujący jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pieszym, a jego prędkość nie może przekraczać 20 km/h.

Zbliżając się do przystanku komunikacji publicznej, nie znajdującego się przy chodniku, kierujący pojazdem jest zobowiązany do zachowania szczególnej ostrożności.
Kierujący, dojeżdżając do przystanku komunikacji publicznej, nie znajdującego się przy chodniku i nie wyposażonego w wysepką (np. przystanek tramwajowy), w momencie dojeżdżania do niego lub postoju na nim pojazdu komunikacji publicznej, zobowiązany jest do zatrzymania się i nieutrudniania pieszym dostępu do tego pojazdu oraz z pojazdu na chodnik.

Zabrania się:  

  • omijania pojazdu jadącego w tym samym kierunku, którego zatrzymanie przed przejściem dla pieszych spowodowane jest celem "przepuszczenia" pieszych przez przejście.
    Przepis ten stosuje się także w innych sytuacjach, w których pieszy ma pierwszeństwo przed pojazdem,
  • wyprzedzania na przejściu dla pieszych jak i bezpośrednio przed nim (z wyjątkiem przejść, na których ruch jest kierowany),
  • jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych.

Kierujący pojazdem zbliżając się do przejazdu dla rowerzystów, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe. 
Kierujący pojazdem przejeżdżając przez drogę (ścieżkę) dla rowerów poza jezdnią, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa rowerzystom poruszającym się po tej drodze (ścieżce).

Zabrania się wyprzedzania pojazdu na przejeździe dla rowerzystów i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejazdu, na którym ruch jest kierowany.

  • Na miejscu wypadku
  • Na miejscu wypadku
  • Na miejscu wypadku