Podsumowanie rocznej pracy buskich policjantów - Aktualności - KPP Busko-Zdrój

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Podsumowanie rocznej pracy buskich policjantów

Data publikacji 23.01.2018

Dzisiaj w świetlicy buskiej komendy odbyła się odprawa podsumowująca rok pracy policjantów. Uczestniczył w niej Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach inspektor Dariusz Augustyniak, a także kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Busku - Zdroju, Prezes Sądu Rejonowego w Busku – Zdroju, przedstawiciel starostwa powiatowego, przedstawiciele samorządów z terenu powiatu buskiego, ksiądz kapelan, służby mundurowe oraz policjantki i policjanci.

Pracę buskich policjantów omówił i podsumował gospodarz dzisiejszego spotkania Komendant Powiatowy Policji w Busku – Zdroju inspektor Jakub Kosiń. Podczas swojego wystąpienia omówił rodzaje najczęściej popełnianych przestępstw i wykroczeń, przedstawił porównania i odniesienia do lat ubiegłych. Każdy z obecnych mógł zobaczyć skuteczność funkcjonariuszy w wykrywaniu sprawców przestępstw, zobaczyć jakie wyniki osiągają w konkretnej gminie powiatu buskiego. Komendant inspektor Jakub Kosiń podziękował samorządom lokalnym za wkład w poprawę bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu. To dzięki dofinansowaniu władz powiatu i gmin możliwy był zakup dwóch nowych radiowozów, dodatkowe patrole na drogach miast i wsi. Korzystając z filmu przygotowanego przez kieleckich kolegów, przedstawił zasady działania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Kończąc wystąpienie, odniósł się do priorytetów na rok 2018 które realizować będą buscy policjanci.

W dalszej części odprawy przyszła kolej na wypowiedzi zaproszonych gości. W imieniu samorządowców głos zabrał Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Busko – Zdrój Pan Henryk Radosz. Podziękował za współpracę i życzył, aby bieżący rok był co najmniej tak udany jak miniony.   

Jako ostatni przemawiał i odprawę podsumował Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach inspektor Dariusz Augustyniak. Podziękował policjantom za ich sumienną pracę, ale wskazał obszary, w których muszą wytężyć wysiłek w celu poprawy bezpieczeństwa. Takim zadaniem na ten rok jest poprawienie bezpieczeństwa na drogach.

O zakończeniu odprawy zameldował Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego asp. szt. Artur Ciba.  

Opr. TP

  • Podsumowanie rocznej pracy buskich policjantów #1
  • Podsumowanie rocznej pracy buskich policjantów #2
  • Podsumowanie rocznej pracy buskich policjantów #3
  • Podsumowanie rocznej pracy buskich policjantów #4
  • Podsumowanie rocznej pracy buskich policjantów #5
  • Podsumowanie rocznej pracy buskich policjantów #6
  • Podsumowanie rocznej pracy buskich policjantów
  • Podsumowanie rocznej pracy buskich policjantów #7
  • Podsumowanie rocznej pracy buskich policjantów #8