„Bezpieczne ferie” uczniów buskiej podstawówki - Aktualności - KPP Busko-Zdrój

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„Bezpieczne ferie” uczniów buskiej podstawówki

Data publikacji 26.01.2018

Wczoraj w ramach akcji „Bezpieczne ferie” dzielnicowa oraz policjantka zajmująca się profilaktyką społeczną odwiedziły uczniów jednej ze szkół podstawowych w Busku – Zdroju. Policjantki omówiły zasady bezpiecznego wypoczynku podczas zabaw na świeżym powietrzu, przestrzegały przed podawaniem swoich danych osobowych w Internecie. Przestrzegały uczniów przed ryzykownymi zachowaniami, za które nieletni mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności karnej.

Do ferii zimowych pozostało jeszcze kilka dni. Czas ten wykorzystują policjanci, aby spotkać się z uczniami szkół i omówić zasady bezpiecznego wypoczynku. Wczoraj w ramach akcji „Bezpieczne ferie”, dzielnicowa i policjantka zajmująca się profilaktyką społeczną z Komendy Powiatowej Policji w Busku – Zdroju spotkały się z uczniami. Policjantki podczas spotkania opowiadały jak bezpiecznie bawić się w domu i na podwórku. Omówiły jak zachować się w przypadku ataku agresywnego psa oraz przypomniały, aby nie korzystać z tzw. „dzikich lodowisk” na zamarzniętych zbiornikach wodnych. Przypomniały, do kogo można zwrócić się o pomoc, a także numery telefonów alarmowych służb ratunkowych. Przestrzegały przed podawaniem swoich danych osobowych w Internecie. Uświadomiły, że niektóre zdarzenia w których udział biorą osoby nieletnie mają znamiona czynu zabronionego, za popełnienie którego można zostać pociągniętym do odpowiedzialności karnej.   

Opr. TP

  • Spotkanie z policjantkami
  • Spotkanie z policjantkami
  • Spotkanie z policjantkami