Kolejny dzień kontroli „gimbusów” - Aktualności - KPP Busko-Zdrój

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kolejny dzień kontroli „gimbusów”

Data publikacji 01.02.2018

Policjanci z Zespołu Ruchu Drogowego z buskiej komendy skontrolowali dzisiaj 5 autobusów dowożących dzieci do i ze szkół. Działania ukierunkowane były na poprawę bezpieczeństwa osób korzystających z tego typu transportu. Policjanci sprawdzali stan techniczny autobusów, uprawnienia do kierowania, dokumenty wymagane podczas kontroli drogowej, jak również stan trzeźwości kierowców. W wyniku podjętych działań zatrzymano jeden dowód rejestracyjny.

Dzisiaj policjanci skontrolowali 5 autobusów. Kontrole miały miejsce w Pacanowie i Stopnicy, w okolicy szkół. W jednym z kontrolowanych pojazdach mundurowi stwierdzili usterki, za które zatrzymali dowód rejestracyjny. Do czasu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości policjanci zabronili dalszej jazdy. Podczas prowadzonych działań policjanci szczególną uwagę zwracają na stan trzeźwości kierujących, obowiązkowe wyposażenie autobusów, ich właściwe oznakowanie, liczbę przewożonych pasażerów, stan techniczny pojazdów oraz przestrzeganie przez kierujących obowiązujących przepisów  Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym.

Przypominamy, że czasie codziennej służby w rejonach szkół oraz na trasach, po których odbywa się przejazd autobusów szkolnych, policjanci będą dokonywać szczegółowych kontroli, zwracając uwagę na następujące elementy:

Właściwy stan techniczny autobusów, a w szczególności:

 • sprawność układu kierowniczego, hamulcowego oraz jezdnego,
 • sprawność oświetlenia.

Stosowanie oznakowania pojazdu, jako autobus szkolny:

 • oznakowanie z przodu i tyłu odpowiednimi tablicami.

Przewóz osób zgodnie z liczbą miejsc oznaczoną w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Zachowanie okresowych badań technicznych.

Braki w wyposażeniu dodatkowym autobusu:

 • gaśnica,
 • ogumione koło zapasowe,
 • apteczka pierwszej pomocy.

Ponadto na kierującym autobusem szkolnym spoczywają następujące obowiązki:

 • włączenie świateł awaryjnych w czasie wsiadania i wysiadania dzieci z autobusu,
 • nadzór i opieka nad dziećmi wsiadającymi i wysiadającymi z autobusu szkolnego w przypadku braku osoby odpowiedzialnej za ich przewóz,
 • zasłonięcia lub zdjęcia tablic z napisem „autobus szkolny” w czasie, gdy nie przewozi dzieci.  

Opr. TP

 • Kontrola autobusów
 • Kontrola autobusów