Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„Przyjazny Dzielnicowy 2018” – zachęcamy do zgłaszania kandydatów

Data publikacji 02.03.2018

Serdecznie zapraszamy Państwa do zgłaszania policjantów do Plebiscytu pod hasłem „Przyjazny Dzielnicowy 2018”. Od 1 marca do 10 maja 2018 roku każda osoba fizyczna, instytucja lub organizacja może listownie na adres Komenda Powiatowa Policji w Busku - Zdroju, Al. Mickiewicza 19, 28 - 100 Busko - Zdrój lub pocztą elektroniczną na adres e mail: busko@ki.policja.gov.pl przesyłać wypełnioną kartę i w ten sposób wyróżnić funkcjonariusza z terenu powiatu buskiego.

Celem Plebiscytu jest przede wszystkim wyróżnienie dzielnicowych, którzy w ocenie społecznej wykazują się szczególnym zaangażowaniem i  profesjonalizmem zawodowym, co skutkowało lub przyczyniło się do poprawy bezpieczeństwa lub rozwiązania problemu lokalnej społeczności. Plebiscyt ma również wesprzeć wyróżniających się dzielnicowych i zwiększać ich motywację do podejmowania kolejnych działań na rzecz społeczeństwa. Będzie to również szczególne wyróżnienie dla policjantów, których cechuje rzetelność, bezstronność i profesjonalizm w rozwiązywaniu ludzkich problemów, a także otwartość, komunikatywność i wrażliwość w trakcie wyjaśniania zaistniałych konfliktów oraz sporów.

W ramach plebiscytu każda osoba fizyczna, instytucja czy organizacja może przesłać kartę zgłoszeniową listownie na adres Komenda Powiatowa Policji w Busku - Zdroju, Al. Mickiewicza 19, 28 - 100 Busko - Zdrój lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e mail: busko@ki.policja.gov.pl. Zgłoszenia będą przyjmowane do 10 maja br. (decyduje data stempla pocztowego) i odbędzie się on w dwóch etapach. Pierwszy na szczeblu powiatowym i drugim wojewódzkim. Wtedy też zostanie przyznany tytuł „Przyjazny Dzielnicowy 2018”.

Zakończenie plebiscytu i wręczenie nagród zaplanowano podczas obchodów Wojewódzkiego Święta Policji w lipcu 2018 roku.

Poniżej przedstawiamy sylwetki dzielnicowych z Komendy Powiatowej Policji w Busku – Zdroju, których można zgłosić do Plebiscytu „Przyjazny Dzielnicowy 2018”.

 

Dzielnicowy I Rejonu

asp. Michał Adamczyk

Rewir Dzielnicowych KPP w Busku - Zdroju


Dzielnicowy II Rejonu

mł. asp. Martyna Grzegorczyk

Rewir Dzielnicowych KPP w Busku - Zdroju


Dzielnicowy III Rejonu

st. sierż. Marta Jankowska

Rewir Dzielnicowych KPP w Busku - Zdroju


Dzielnicowy V Rejonu

mł. asp. Zdzisław Patalita

Rewir Dzielnicowych KPP w Busku - Zdroju


Dzielnicowy XI Rejonu

st. sierż. Robert Matusik

Rewir Dzielnicowych KPP w Busku - Zdroju


Dzielnicowy VI Rejonu

asp. Rafał Kosałka

Komisariat Policji w Solcu – Zdroju


Dzielnicowy VII Rejonu

mł. asp. Damian Kozłowski

Komisariat Policji w Solcu – Zdroju


Dzielnicowy IX Rejonu

st. sierż. Monika Socha

Komisariat Policji w Stopnicy


Dzielnicowy X Rejonu

st. asp. Dariusz Rasała  

Komisariat Policji w Stopnicy


 

Pliki do pobrania