„Dzień wagarowicza” – działania prewencyjne Policji - Aktualności - KPP Busko-Zdrój

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„Dzień wagarowicza” – działania prewencyjne Policji

Data publikacji 20.03.2015

Dzisiaj od rana policjanci z powiatu buskiego prowadzą wzmożone działania prewencyjne pn. ,,Dzień wagarowicza’’. Działania Policji mają na celu przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo dzieciom i młodzieży. Apelujemy do młodzieży o zachowanie rozsądku oraz unikanie niebezpiecznych lub niezgodnych z prawem sytuacji.

W związku ze zwyczajowo przyjętym 20 marca,  jako „dniem wagarowicza” policjanci przewidują, że będzie można w tym dniu napotkać uczniów przebywających poza placówkami oświatowymi, pomimo trwania zajęć lekcyjnych. Młodzież, przebywająca „na wagarach” może dopuścić się zachowań niezgodnych z prawem, mogących świadczyć o przejawach demoralizacji, a także czynów karalnych.  

W tym dniu przewidziano zwiększona liczbę patroli. Policjantów oraz strażników miejskich można spotkać w miejscach grupowania się młodzieży. Ponadto stróże prawa będą czuwać nad tym, aby uniemożliwić nieodpowiedzialnym uczniom spożywanie alkoholu, a kontrolując punkty sprzedaży ograniczyć młodzieży do niego dostęp . Funkcjonariusze skupią się na punktach sprzedaży alkoholu i papierosów. Przypominamy, że sprzedaż alkoholu i wyrobów tytoniowych nieletnim do lat 18-stu, jest prawnie zabroniona i grozi odpowiedzialnością karną.

Opr. TP