Rozmawiali z policjantem o narkotykach - Aktualności - KPP Busko-Zdrój

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Rozmawiali z policjantem o narkotykach

Data publikacji 25.03.2015

Wczoraj w szkole w Gnojnie, podczas wywiadówki, odbyło się spotkanie z policjantem z buskiej komendy. Mundurowy przeprowadził szkolenie z zakresu zagadnień dotyczących środków odurzających. Głównym celem prelekcji było ograniczenie zjawiska narkomanii wśród młodzieży.

Korzystając z wywiadówki zorganizowanej przez dyrekcję szkoły w Gnojnie, z rodzicami uczniów spotkał się funkcjonariusz z Komendy Powiatowej Policji w Busku – Zdroju. Wiodącym tematem  spotkania było przeciwdziałanie narkomanii. Bez odpowiedniej wiedzy trudno jest zapobiegać i reagować na niepokojące sygnały dotyczące narkomanii. Zrealizowane spotkanie polegało na przeprowadzeniu szkolenia w zakresie zagadnień dotyczących rozpoznawania narkotyków, ich działania na ludzki organizm. Rodzice uczniów mogli też zapoznać się z akcesoriami używanymi do zażywania środków odurzających. Takie spotkania - szkolenia w placówkach oświatowych prowadzone są w formie wykładu wzbogaconego o prezentację multimedialną. W drugiej części szkolenia, prezentowany jest również wygląd najpopularniejszych środków odurzających na przykładzie atrap, które stanowią wyposażenie walizki edukacyjnej. Uczestnicy spotkania dowiadują się również o konsekwencjach prawnych związanych z posiadaniem, produkcją czy też handlem narkotykami. 

Wiedza o podstawowych narkotykach jest jednym z warunków, by nauczyciele i rodzice mogli reagować na przejawy narkomanii i w porę przeciwdziałać zgubnym skutkom zażywania środków odurzających.

Opr. TP