Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego” – podsumowanie działań buskich policjantów

Data publikacji 10.01.2019

Wczoraj na drogach powiatu buskiego prowadzone były wzmożone działania, w których policjanci szczególną uwagę zwracali na niechronionych uczestników ruchu drogowego, którymi są rowerzyści i piesi. Cyklicznie prowadzona akcja ma za zadanie zmniejszanie liczby zdarzeń drogowych oraz uświadamianie uczestnikom ruchu drogowego jakie zagrożenia mogą występować, jeżeli nie przestrzegają przepisów Ustawy prawo o ruchu drogowym.

Na drogach powiatu buskiego policjanci ujawnili 15 osób, które popełniły wykroczenia: 8 pieszych i 7 kierujących pojazdami silnikowymi. Najczęstszym wykroczeniem popełnianym przez pieszych jest przechodzenie w miejscach niedozwolonych, tak było w 7 przypadkach, jedna osoba nie zastosowała się do wskazań sygnalizacji świetlnej.  

Apelujemy do użytkowników dróg o trzeźwość, rozsądek, odpowiedzialność i używanie odblasków przez pieszych podczas korzystania z dróg. Wszystkie te zachowania mają charakter uniwersalny i są nadal aktualne.