Wspólna narada - Aktualności - KPP Busko-Zdrój

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wspólna narada

Data publikacji 16.04.2015

Dziś świętokrzyscy policjanci wspólnie z pracownikami instytucji realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej z naszego województwa wzięli udział w naradzie, które ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa podczas kontaktów z osobami potrzebującymi pomocy. Jest to pierwsze tego typy przedsięwzięcie w kraju, a jak jest ono istotne pokazują nie tylko wydarzenia z kraju, ale także zainteresowanie tą tematyką wśród uczestników.

Szkolenie dedykowane jest dla służb niosących pomoc osobom, które jej najbardziej potrzebują. Jest to zawód, w którego zakresie leży działalność w różnych środowiskach. Jak się okazuje, zdarzają się sytuacje, w których istnieje realne zagrożenie dla życia i zdrowia pracowników socjalnych. Stąd też, inicjatywa przeprowadzenia szkolenia dla tej grupy zawodowej.

Aktywnie włączyli się w nią również nasi stróże prawa, którzy mieli okazję do wymiany doświadczeń oraz wypracowania rozwiązań przy wykonywaniu wspólnych czynności. W dwudniowym szkoleniu uczestniczy 90 policjantów województwa świętokrzyskiego. Są to m.in. dzielnicowi, kierownicy rewirów dzielnicowych oraz naczelnicy pionu prewencji w jednostkach.

Otwarcia konferencji dokonała Wojewoda Świętokrzyski Bożentyna Pałka – Koruba, która jest organizatorem przedsięwzięcia. Głos zabrał także pełniący obowiązki Zastępcy Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Artur Bednarek, który w swojej wypowiedzi podkreślił wagę i znaczenie rozpoczynającego się spotkania. W konferencji wziął również udział pełniący obowiązki Naczelnika Wydziału Komunikacji Społecznej i Prezydialnego mł. insp. Paweł Gromniak oraz Renata Segiecińska Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Policji w Kielcach.

Podczas pierwszego dnia jego uczestnicy poznali m.in. przykłady dobrych praktyk ukazujących sposoby rozwiązywania trudnych sytuacji wymagających współpracy międzyresortowej. Jutro oprócz zajęć teoretycznych wszyscy będą mogli poznać podstawowe zasady samoobrony.

Opr. MT

Źródło: KWP w Kielcach