Piesi bardziej odpowiedzialni - Aktualności - KPP Busko-Zdrój

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Piesi bardziej odpowiedzialni

Data publikacji 20.04.2015

Wzrasta świadomość, oraz poprawia się bezpieczeństwo na świętokrzyskich drogach w kategorii zdarzeń z udziałem pieszych. Analogicznie do roku ubiegłego, zmniejszyła się liczba wypadkowości pieszych ze skutkiem śmiertelnym. Odzwierciedleniem tego zjawiska są policyjne statystyki.

W roku 2014 na drogach województwa świętokrzyskiego od stycznia do połowy kwietnia zginęło 23 pieszych. W tym samym okresie bieżącego roku na terenie naszego województwa życie straciło 12 pieszych.  Działania profilaktyczne, kampanie medialne oraz częste działania policjantów, mają duży wpływ na zwiększanie świadomości i poprawę bezpieczeństwa pieszych na drodze. Obowiązek używania elementów odblaskowych  jakie wprowadziła zmiana ustawy prawa o ruchu drogowym, wymusił poniekąd kreowania w społeczeństwie pozytywnych nawyków bycia widocznym. Element odblaskowy i potrzeba bezpieczeństwa pieszego, staje się nieodzownym elementem życia codziennego .

 Pomimo spadku liczby wypadków śmiertelnych z udziałem pieszych, policjanci nadal będą zwracać uwagę na wykroczenia popełnianych przez pieszych i kierujących, prowadząc liczne akcje i działania.  Jedną z takich akcji są dzisiejsze działania ,,Niechronieni  Uczestnicy Ruchu Drogowego’’, prowadzone w godz. 6:00 – 20:00 na terenie województwa świętokrzyskiego.  Policjanci  zwracają szczególną uwagę na pieszych. Nadrzędnym celem tych działań jest poprawa bezpieczeństwa i ograniczenie liczby wypadków. Akcja ma na celu uświadomienie niechronionym uczestnikom ruchu drogowego zagrożenia wynikające z zaniedbań, jakich dopuszczają się piesi, którzy nie stosują się do zasad obowiązujących na drodze. W porze wieczorowo - nocnej mundurowi będą sprawdzać, czy obowiązek noszenia odblasków jest przestrzegany przez pieszych.

Apelujemy do użytkowników dróg o trzeźwość, rozsądek, odpowiedzialność i używanie odblasków przez pieszych podczas korzystania z dróg. Element odblaskowy daje szansę pieszemu na bezpieczny powrót do domu.

Opr. MB

Źródło: KWP w Kielcach