Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego - podsumowanie - Aktualności - KPP Busko-Zdrój

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego - podsumowanie

Data publikacji 23.04.2015

Wczoraj na terenie powiatu buskiego prowadzone były wzmożone działania, w których policjanci szczególną uwagę zwracali na niechronionych uczestników ruchu drogowego, którymi są rowerzyści i piesi.

Ujawniono 38 osób, które popełniły wykroczenia: 16 pieszych oraz 22 kierujących pojazdami silnikowymi. Najczęstszym wykroczeniem popełnianym przez pieszych, jest przechodzenie w miejscach niedozwolonych, tak było w 15 przypadkach. Innym popełnianym wykroczeniem jest niestosowanie się pieszych do sygnalizacji świetlnej. Policjanci ujawnili jedną osobę, która zdecydowała się przejść na drugą stronę jezdni pomimo tego, że sygnalizator emitował czerwony sygnał.    

Apelujemy do użytkowników dróg o trzeźwość, rozsądek, odpowiedzialność i używanie odblasków przez pieszych podczas korzystania z dróg. Wszystkie te zachowania mają charakter uniwersalny i są nadal aktualne.